Facebook

Necudnost - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu necudnost.

Význam: Necudnost je jednání, které je v rozporu s normami společenského chování. Jde o sexuální provokace, vulgární jazyk nebo jiné nevhodné chování.

nemravnost

Nemravnost je chování, které nerespektuje morální standardy a je nevhodné, ostudné nebo společensky nežádoucí.

nestoudnost

Nestoudnost je neslušné chování, které je zdvořilosti nebo úctě nezdvořilé.

nestydatost

Nestydatost je stav, kdy někdo nedbá zdvořilosti nebo jiných společenských zvyklostí.

oplzlost

Oplzlost je neslušné chování, které překračuje společenské normy a zahrnuje vulgární jazyk a nevhodný humor.

obscénnost

Obscénnost je spojení slov nebo frází, které jsou vulgární či urážlivé.

sprostota

Sprostota je neslušné, neuctivé a nezdvořilé chování či jednání.

špinavost

Špinavost je stav nečistoty nebo nepořádku, který může být fyzický, psychický nebo emocionální.

špína

Nanášení nečistoty, která poškozuje vzhled a čistotu; nežádoucí usazeniny, které se vyskytují na povrchu.

kal

Kal je staroslovanské slovo, které označuje období od začátku února do konce května, kdy v místech severní polokoule probíhá třetí roční období.

rmut

Rmut je stav smutku nebo zoufalství. Je to závažný pocit, který může vyvolat pocity úzkosti, nespoutanosti, emocionálního vypětí a beznaděje.

Podobná synonyma

proniknout <do čeho> (špína)

Proniknout do špíny znamená překonat obtíže a dojít ke skrytým informacím.

mravní špína

Mravní špína je negativní hodnocení člověka za jeho morální chyby, provinění nebo neetické chování.