Facebook

Proniknout <do čeho> (špína) - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu proniknout <do čeho> (špína).

Význam: Proniknout do špíny znamená překonat obtíže a dojít ke skrytým informacím.

vniknout (červ) <do čeho>

Vniknout (červ): vstoupit do počítače nebo jiného technického zařízení, aby se způsobilo škodlivé poškození.

zabrat se <do čeho>

Zabrat se: začít intenzivně a s plnou energií pracovat na něčem.

zaujmout se <čím>

Zaujmout se čímsi znamená získat o něm zájem a zároveň dát najevo svůj názor.

Podobná synonyma

dát se <do čeho>

Dát se do čeho: znamená se pustit do něčeho nového, odhodlat se k něčemu bez ohledu na rizika a následky.

vybruslit <z čeho>

Vybruslit se dá z ledu, vody, bahna nebo jiného prostředí; znamená to rychle, hbitě se posouvat/plavat přes překážky.

doznat <čeho>

Doznání je vyjádření pravdivosti, skutečnosti nebo uznání něčeho.

mlátit <do čeho>

Mlátit: bušit do něčeho silou, případně něčím těžkým, aby byl cíl zničen nebo poškozen.

dostat se <z čeho>

Dostat se: dosáhnout daného cíle/místa; dosáhnout výsledku/stavu.

nabýt <čeho>

Získat, zakoupit (např. majetek).

vyluhovat <co z čeho>

Vyluhování je proces, který se používá k extrahování látek z jedné směsi do druhé pomocí rozpouštědla.

vyznávat se <z čeho>

Vyznávat se znamená projevovat svou úctu, lásku nebo víru k něčemu nebo někomu.

upustit <od čeho>

Upustit : přestat se věnovat, zanechat, odmítnout.

cpát <co do čeho>

Cpát znamená vhánět něco do něčeho, například vhánět jídlo do úst, vháňet něco do prostoru nebo vháňet informace do mozku.

nevšímat si <čeho>

Nevšímat si <čeho> znamená ignorovat, opomíjet nebo přehlížet <čeho>.

zříci se <čeho>

Odmítnout či se vzdát něčeho; odmítnout/opustit právo nebo nárok.

zabrat

Zabrat znamená vzít si něco, co patří někomu jinému, nebo převzít kontrolu. Slovo se také používá ve významu "začít se něčím zabývat".

upouštět <od čeho>

Upouštět je vzdát se čeho, odříct se čeho, opustit to.

nevšimnout si <čeho>

Nezaregistrovat, nevšimnout si čeho.

začlenit <co do čeho>

Začlenit znamená zařadit něco do určité struktury nebo celku.

investovat <do čeho>

Investovat je vložit peníze do něčeho, co vám přinese budoucí zisky nebo užitek.

pocházet <z čeho>

Pocházet je slovo označující původ, zdroj nebo inspiraci něčeho. Například pocházet z něčeho znamená, že to něco pochází z toho.

domáhat se <čeho>

Domáhat se: usilovat o to, aby někdo uznal něčí právo nebo nárok; uplatňovat něčí právo.

vplést <co do čeho>

Vplést: začlenit do něčeho, čím se mění vzhled nebo struktura.

dopracovat se <čeho>

Dopracovat se: dokončit, dovést což k úspěšnému výsledku.

upadnout <do čeho>

Upadnout = ztratit vlastní stabilitu a pád do čeho (např. do bezvědomí, do země).

plést se <do čeho>

Plést se je obecný výraz pro komplikované situace, kdy se člověk dostane do zmatku a nedokáže se z něj dostat.

zabrat se

Zabrat se znamená vynaložit maximální úsilí a úspěšně dokončit úkol nebo projekt.

litovat <čeho>

Litovat čeho znamená projevovat lítost nebo hořkost nad něčím.

neobejít se <bez čeho>

Neobejít se bez čeho: bez toho se neobejít, nutné pro uskutečnění.