Facebook

Mravní špína - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu mravní špína.

Význam: Mravní špína je negativní hodnocení člověka za jeho morální chyby, provinění nebo neetické chování.

bahno

Bahno je mazlavá, viskózní látka, skládající se z organických a anorganických částic.

bláto

Vodou nasycená hlína nebo jíl, obvykle hnědé, černé nebo žluté barvy.

usazenina

Usazenina je hmota, která se usadila na dně přírodního nebo umělého prostředí. Usazeniny jsou často chemicky nebo mineralogicky složité.

sedlina

Sedlina je drobná obec, která se nachází na vrcholu hory nebo kopce a často se používá k označení obce, která je oddělena od jiných obcí.

mravní bída

Mravní bída je stav, kdy člověk nemá žádné hodnoty nebo morální kompas. Je to stav opuštěnosti a zoufalství.

rmut

RMUT je anglické slovo, které označuje smutek, melancholii nebo zarmoucení.

zakalení (oceli)

Zakalení je proces, kterým se z nekvalitní oceli odstraní nadbytečná síra, fosfor a další nečistoty, aby se zvýšila její tvrdost a odolnost.

kaliště

Kaliště je hračka, která se skládá z otočného kola s různými barevnými políčky. Hra se hraje tak, že se hráči střídají a snaží se otočit kolo, aby se dostali ke správným políčkům.

rybník

Rybník je vodní nádrž, která je vybudována uměle či přírodně pomocí hráze. Slouží k chovu ryb, odpočinku a k rekreaci.

louže

Louže je malý poloostrov, který vzniká, když se voda shromažďuje ve strouze nebo mezi ostrými břehy.

kaluž

Kaluž je malá nádrž vody, která se obvykle vyskytuje na povrchu země.

Podobná synonyma

mravní

Mravní je to, co je v souladu se správným chováním, morálkou a etickými principy.

bída

Extrémní chudoba; nedostatek potravy, peněz, zdravotní péče a dalších základních potřeb.

zásady (mravní)

Zásady jsou mravní normy a principy, které nám pomáhají definovat, co je správné a co není.

odsudek (mravní)

Odsudek je mravní soud, který odsoudí nebo potrestá něco, co si myslíme, že je špatné.

úpadek (mravní)

Úpadek mravů je stav, kdy etické normy a hodnoty společnosti upadají. Je to ztráta morálního kompasu, který by měl lidi vést.

mravní základ

Mravní základ je sada principů, které vymezují, co je správné a co není, aby se zajistilo, že se lidé chovají eticky.

nastávat (bída)

Stav, ve kterém je člověk bez jakýchkoli zdrojů, finančních prostředků nebo vyhlídek na zlepšení.

zdokonalení (mravní)

Zdokonalení mravní je proces zvyšování morálních hodnot, aby se člověk stal lepším a odpovědnějším.

mravní špína

Mravní špína je negativní hodnocení člověka za jeho morální chyby, provinění nebo neetické chování.

čvachtat (bláto)

Čvachtat znamená bahno nebo bláto ušpinit, obvykle nohy či boty.

čistota (mravní)

Čistota mravní znamená integritu, čestnost, poctivost a lásku k lidem a světu.

mravní zákon

Mravní zákon je systém morálních zásad, který určuje, co je správné a co je špatné.

zakalení

Zakalení je stav, ve kterém se něco stává matným nebo méně jasným.

mravní charakter

Mravní charakter je souhrn morálních vlastností jedince, jako jsou etika a dobré mravy.

mravní odpovědnost

Mravní odpovědnost je schopnost člověka chovat se eticky a dodržovat pravidla a normy vhodné pro společnost.

úhona (mravní)

Úhona je pojem označující stav, kdy člověk porušuje pravidla a zákony svého vědomí a mravního svědomí.