Facebook

Lidské n. zvířecí výkaly - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu lidské n. zvířecí výkaly.

Význam: Lidské n. zvířecí výkaly jsou odpad, který produkují lidé a zvířata. Slouží jako zdroj bakterií a škodlivých látek pro životní prostředí.

lejno

Lejno je nevábný zápach, který vychází z mokrého nebo znečištěného odpadu.

exkrementy

Exkrementy jsou výkaly, které člověk nebo zvíře odpadávají.

fekálie

Fekálie jsou odpadní produkty lidského trávení, jako je stolice a moč.

sračky

Sračky jsou hříčka slov, která označuje jakýkoli nežádoucí, zbytečný nebo špatný výsledek nebo zážitek.

hovniska

Hovnisko je hrubé slovo pro bahno, bláto či bahnitou měkkou půdu.

bobek

Bobek je název pro malou, bílou, huňatou, kulatou ptáčkovou sněhovou vločku.

kakanec

Kakanec je pták z čeledi kachní, s malým tělem, huňatým ocasem a dlouhým štíhlým hřbetem. Obývá břehy řek a jezer.

nic

Nic je pojem označující absolutní nulovost, konkrétní absence čehokoliv.

vůbec nic

Vůbec nic znamená úplné nulové hodnoty, které nejsou ani dobré ani špatné, ale mají nulovou hodnotu.

ne

Ne znamená záporná odpověď na otázku nebo negativní vyjádření nesouhlasu.

hovnajs

Hovnajs je výraz pro nečestné chování, které je založeno na podvádění a obcházení zákonů.

Podobná synonyma

vůbec

Vůbec je zájmeno znamenající naprostou či úplnou míru, často se vztahuje k něčemu, co je více než obvyklé.

vůbec ne

Vůbec je sloveso znamenající „nikdy“, „absolutně“ či „nijak“. Znamená zcela opačný význam než „určitě“ nebo „vždy“.

člověk (vůbec)

Člověk je vysoce inteligentní druh hominidů, kterým se často připisuje velké schopnosti komunikace, používání zbraní a schopnost vytvářet civilizace.

vůbec nic (zápor)

Absolutně žádná činnost, úplný klid, nečinnost.

kůň (vůbec)

Kůň je domestikovaný savci z rodiny koní, který se v minulosti používal k dopravě, pro svou sílu a rychlost, a v současnosti se využívá pro sport a rekreaci.

žena (vůbec)

Žena je obecný pojem pro všechny dospělé ženské osoby, včetně jejich charakteristik, vlastností a rolí ve společnosti.