Facebook

Svinstvo - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu svinstvo.

Význam: Svinstvo je nadávka pro označení zlého a ošklivého jednání nebo činu.

smetí

Smetí jsou odpadky a odpady, které jsou vyhozeny z domů nebo průmyslových oblastí.

odpadky

Odpadky jsou všechny věci, které nejsou potřeba a jsou vyhazovány.

výkaly

Výkaly jsou látky, které jsou produkovány a odstraněny z těla, aby se z něj odstranily odpadní produkty.

nečistota

Nečistota je cokoli, co může poškodit čistotu fyzického prostředí, jako jsou odpadky, toxické látky nebo škodlivé emise.

sračky

Sračky jsou výrazy, které označují něco hloupého, špatného nebo nechtěného.

ničema

Ničema je osoba, která se chová bezohledně, hrubě a bezcitně. Je odporná, nepoctivá a nevěrná.

darebák

Darebák je nespolehlivá osoba, která se dopouští lží, krádeží a jiných nezákonných činů.

špína

Nečistota, nepořádek nebo nečistý prach, který se usazuje na povrchu.

nepořádek

Nepořádek je stav, kdy místo není uspořádané a neorganizované, vytváří to chaos a zmatek.

sviňáctví

Sviňáctví je negativní chování, které je založeno na využívání druhých a nehledění na jejich pocity nebo potřeby.

prasáctví

Prasáctví je projev chování, který je založený na neslušnosti, nezdvořilosti a nesprávných hodnotách.

Podobná synonyma

vypustit (výkaly)

Vypustit znamená odstranit nečistoty, jako jsou výkaly, z těla.

znečistit výkaly

Znečistit výkaly znamená do nich přidat nečistoty nebo odpad, což může mít negativní dopad na okolní prostředí.

proniknout <do čeho> (špína)

Proniknout do špíny znamená překonat obtíže a dojít ke skrytým informacím.

lidské n. zvířecí výkaly

Lidské n. zvířecí výkaly jsou odpad, který produkují lidé a zvířata. Slouží jako zdroj bakterií a škodlivých látek pro životní prostředí.

hromadit (odpadky)

Hromadit znamená sbírat, shromažďovat nebo akumulovat odpadky.

posbírat (smetí)

Posbírat znamená vybrat a přemístit smetí na správné místo.

mravní špína

Mravní špína je negativní hodnocení člověka za jeho morální chyby, provinění nebo neetické chování.