Facebook

Ničema - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu ničema.

Význam: Ničema je osoba, která se chová bezohledně, hrubě a bezcitně. Je odporná, nepoctivá a nevěrná.

smetí

Smetí jsou odpadky a odpady, které jsou vyhozeny z domů nebo průmyslových oblastí.

odpadky

Odpadky jsou všechny věci, které nejsou potřeba a jsou vyhazovány.

výkaly

Výkaly jsou látky, které jsou produkovány a odstraněny z těla, aby se z něj odstranily odpadní produkty.

nečistota

Nečistota je cokoli, co může poškodit čistotu fyzického prostředí, jako jsou odpadky, toxické látky nebo škodlivé emise.

svinstvo

Svinstvo je nadávka pro označení zlého a ošklivého jednání nebo činu.

sračky

Sračky jsou výrazy, které označují něco hloupého, špatného nebo nechtěného.

darebák

Darebák je nespolehlivá osoba, která se dopouští lží, krádeží a jiných nezákonných činů.

bídák

Někdo, kdo je chudý nebo žije v nouzi: osoba žijící v nedostatku a bídě.

zlotřilec

Zlotřilec je člověk, který se chová podvodně nebo nezodpovědně, převážně ve finanční oblasti.

neřád

Neřád je chaos, zmatek, nedodržování pravidel a porušování zákonů.

Podobná synonyma

posbírat (smetí)

Posbírat znamená vybrat a přemístit smetí na správné místo.

lidské n. zvířecí výkaly

Lidské n. zvířecí výkaly jsou odpad, který produkují lidé a zvířata. Slouží jako zdroj bakterií a škodlivých látek pro životní prostředí.

znečistit výkaly

Znečistit výkaly znamená do nich přidat nečistoty nebo odpad, což může mít negativní dopad na okolní prostředí.

hromadit (odpadky)

Hromadit znamená sbírat, shromažďovat nebo akumulovat odpadky.

vypustit (výkaly)

Vypustit znamená odstranit nečistoty, jako jsou výkaly, z těla.