Facebook

Znečistit výkaly - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu znečistit výkaly.

Význam: Znečistit výkaly znamená do nich přidat nečistoty nebo odpad, což může mít negativní dopad na okolní prostředí.

podělat

Podělat je slovo, které označuje přesvědčivou nebo tragickou porážku, zklamání nebo neúspěch.

zesrat

Zesrat znamená zkazit, zneužít nebo zpackat něco.

neuspět <s čím>

Neuspět s čímkoli znamená nedosáhnout očekávaných výsledků nebo cílů.

pokazit

Pokazit znamená poškodit, udělat chybu, porušit nebo zničit.

zkazit

Zkazit znamená pokazit, poškodit nebo poškozením zhoršit kvalitu něčeho.

zhroutit se (režim)

Zhroutit se: pád režimu nebo vlády, který se projeví ztrátou moci, obvykle v důsledku odporu obyvatel.

Podobná synonyma

pokazit (vztahy)

Pokazit vztahy znamená poškodit je, zhoršit je nebo je zničit.

upevnit (režim)

Upevnit režim znamená posílit jeho moc a kontrolu, aby se zabránilo změnám.

pokazit <co>

Znehodnotit, udělat chybu nebo poškodit.

zkazit <co>

Zkazit: způsobit škodu nebo poškodit; zhoršit kvalitu, stav nebo vlastnosti.

zhroutit se

Zhroutit se znamená vyčerpat se až do základu, fyzicky i psychicky.

pokazit se (počasí)

Pokazit se počasí znamená, že se zhorší nebo se změní na nežádoucí stav.

podělat se

Podělat se znamená vyjádřit neúspěch či zklamání, obvykle spojené se špatným výsledkem.

zhroutit se (nervově)

Zhroutit se znamená prožít silnou psychickou úzkost, která může vést až k náhlému zhroucení a rozpadu osobnosti.

zkazit se

Zkazit se znamená udělat něco špatného, čímž se dopouštíme omylu nebo se proviníme.

zhroutit se (k zemi)

Padnout do kolen, předstírat mdloby, být tak zesláblý, že se člověk nemůže ani hýbat.

zkazit <koho n. co>

Zkazit: Ničit nebo poškodit něčí či něčí vlastnosti, činnosti nebo vlastnictví.

zostřený (režim)

Zostřený režim je stav střeženého obecního nebo státního prostoru s zvýšenou ostrahou, kontrolou a omezením pohybu.

pokazit se (motor)

Pokazit se: znamená selhat, obvykle se toto slovo používá v souvislosti s mechanickou částí, např. selháním motoru.

pokazit se

Pokazit se - dopustit chyby, nezdar, neúspěch, nežádoucí výsledek.

neuspět

Neuspět = nedosáhnout žádoucího výsledku, nezískat cíl nebo úspěch.

hroutit se (režim)

Hroutit se znamená kolabovat, či zanikat. V tomto kontextu se tento term používá pro označení rozpadu nějakého režimu.