Facebook

Poškodit se - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu poškodit se.

Význam: Ublížit si nebo způsobit si úraz nebo zranění.

porušit se

Porušit se znamená porušit něco, co je považováno za správné, třeba zákon, pravidlo nebo dohodu.

pokazit se

Pokazit se - dopustit chyby, nezdar, neúspěch, nežádoucí výsledek.

porouchat se

Porouchat se znamená selhat, zkazit se, poškodit se nebo se rozbít.

polámat se

Polámat se znamená dopustit se násilného porušení tělesné integrity věci, člověka nebo zvířete.

Podobná synonyma

pokazit se (motor)

Pokazit se: znamená selhat, obvykle se toto slovo používá v souvislosti s mechanickou částí, např. selháním motoru.

pokazit

Zhoršit, poškodit, znehodnotit.

pokazit se (počasí)

Pokazit se počasí znamená, že jde o zhoršení počasí - např. déšť, bouřka, mlha atd.

pokazit si to <u koho>

Pokazit si to znamená provést něco, co se nepovede a následně způsobit škodu nebo ostudu dotyčné osobě.

porušit

Porušit: narušit, nerespektovat nebo nesplnit nějaké pravidlo, zákon nebo dohodu.

pokazit <co>

Zkazit, poškodit nebo pošlapat.

porouchat (stroj)

Porouchat stroj znamená poškodit ho natolik, že již není schopen provádět svou funkci.

polámat

Polámat znamená fyzicky rozbít, roztrhat nebo rozdrtit něco.

porušit (zákon)

Porušit znamená přestat dodržovat zákon nebo jiné pravidlo.

polámat <co>

Polámat: rozbít, zlomit až na kousky.

pokazit se (auto)

Pokazit se: auto selhává, nebo se rozbije, nebo selže a ztratí schopnost být spolehlivé a bezpečné.