Facebook

Oprostit <koho od čeho> - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu oprostit <koho od čeho>.

Význam: Oprostit znamená odstranit něčí vinu nebo odpovědnost, například omlouvou či odpouštěním.

odejmout <co komu>

Odejmout znamená odebrat část nebo celý objem čehokoliv.

připravit <koho o co>

Připravit: předem uspořádat, předem připravit alespoň základní materiály pro něco.

odstranit (z funkce)

Odstranit (z funkce) znamená odstranit nebo eliminovat něco ze své role nebo funkce.

odstavit

Odstavit znamená ukončit nebo přerušit činnost, provoz nebo činnosti.

odvolat

Odvolat znamená zrušit nebo zpětně změnit rozhodnutí, příkaz nebo pověření.

vyprostit se <z čeho>

Vyprostit se z něčeho znamená uniknout z dané situace nebo okolností.

vymanit

Vymanit se znamená uniknout z něčeho, co člověka omezuje, nebo se dobrovolně zbavit něčeho, co mu brání.

osvobodit

Uvolnit nebo osvobodit někoho nebo něco ze svazku nebo jiného omezení.

uvolnit

Uvolnit znamená osvobodit, uvolnit napětí, prostor nebo zdroje; nebo osvobodit od povinnosti, příkazu nebo obav.

Podobná synonyma

dát <komu čeho> (hodně)

Dát (hodně): Darovat někomu větší množství čehosi.

naliskat <komu>

Naliskat znamená někoho fyzicky napadnout nebo někomu ublížit.

vynadat <komu> zle

Vynadat někomu zle znamená vyslovit na něj kritiku nebo urážku.

navádět <koho k čemu>

Navádět znamená pomáhat někomu s orientací při činnosti nebo postupu, aby dosáhl požadovaného cíle.

zabraňovat <komu v čem>

Zabraňovat je omezovat něčí činnost či zasahovat do něčeho, aby se něco neuskutečnilo.

být <bez čeho>

Být bez něčeho znamená nemít to nebo se o to připravit.

vypovědět <komu> (válku)

Vypovědět válku znamená oznámit otevřenou válku, která může být mezi dvěma státy nebo mezi dvěma skupinami.

utít <komu> (řeč)

Utít: odvrátit, omluvit se, upustit od něčeho.

dorazit <koho>

Dorazit znamená dojít nebo přijít na určené místo.

vymanit se

Vymanit se znamená dosáhnout svobody a nezávislosti, osvobodit se z omezení a následovat své vlastní cíle.

unavit <koho>

Unavení: vyčerpání, únava, únavou dosáhnout vyčerpání, oslabit.

čekat <na koho>

Očekávat něčí příchod nebo akci, čekat na výsledek nebo událost.

vzrušit <koho> (smyslně)

Vzbudit smyslnou touhu, vášeň nebo vzrušení ve vztahu k někomu.

vybavit <koho čím>

Vybavit: pamatovat si; dodat někomu informace nebo předměty potřebné pro jeho činnost.

naznačovat <co komu>

Naznačovat znamená dávat náznaky, či napovídat druhé osobě, že se něco děje nebo má dělat.

štvát <koho>

Štvát znamená šikanovačně, urážlivě nebo vyhrožujícím způsobem napadat, kritizovat nebo provokovat kohokoli.

vyrovnat se <komu>

Dosáhnout s někým stejné úrovně vzájemného porozumění nebo souhlasu.

obklíčit <koho>

Oblastí nebo skupinou obklíčit koho znamená obklopit ho nebo zablokovat jeho pohyb tím, že obklíčíte jeho pohyb jinou skupinou nebo oblastí.

zmocnit se <čeho>

Zmocnit se: získat moc nebo kontrolu nad čím.

obeznámit <koho s čím>

Obeznámit: seznámit někoho s něčím, uvést ho do problematiky nebo do prostředí.

vložit <co do čeho>

Vložit znamená umístit něco dovnitř něčeho jiného.

dosáhnout <čeho>

Dosáhnout: dostat se k cíli, dosáhnout úspěchu či výsledku.

uvolnit se

Uvolnit se znamená přestat se snažit, relaxovat a užívat si odpočinku, aby člověk mohl být uvolněný, klidný a vyrovnaný.

ovinout <co kolem čeho>

Ovinout = obtočit, obmotat se kolem něčeho.

podnítit <koho>

Podnítit : vzbudit u někoho zájem, zvýšit jeho aktivitu a motivaci přijímat určité činy.

protivit se <komu>

Bránit se tomu, čemu se někdo postaví; odporovat, stavět se proti něčemu nebo někomu.

zošklivit se <co komu>

Ztratit sebevědomí, přestat se cítit dobře ve své kůži, prožívat negativní pocity.

uklidnit <koho>

Uklidnit: umírnit emoce, usmířit, uvolnit napětí, učinit klidnějším.

odejmout

Odejmout znamená odečíst jednu hodnotu od druhé a vyčíst rozdíl.

bořit se <do čeho>

Bořit se: dělat rychlé a intenzivní úpravy či změny v dané oblasti/situaci.