Facebook

Vysoký účet - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu vysoký účet.

Význam: Vysoký účet je dokument, který obsahuje seznam všech zaplacených nebo požadovaných položek.

deska (malířská)

Deska je ploché, malířské podkladové médium, obvykle z tvrdého dřeva, na kterém se maluje.

bohatství (barev)

Bohatství barev znamená pestrost a různorodost. Jsou to barvy, které dodávají obrazu živost a krásu.

škála

Škála je série bodů nebo hodnot, které jsou spojeny do systému, aby se mohly porovnávat, měřit nebo vyhodnocovat.

výběr

Výběr je proces volby jedné věci z několika možností. Může se jednat o výběr člověka, produktu nebo služby.

deska (skladová)

Deska (skladová) je rovná, plochá a stálá konstrukční část, která je většinou používána jako nosný prvek ve stavebnictví nebo jako podkladová konstrukce pro upevnění jiných částí.

přepravní obal

Přepravní obal je materiál, který se používá k ochraně zboží při přepravě.

vysoká cena

Vysoká cena znamená, že za zboží/službu je nutné zaplatit velkou částku.

pálka

Pálka je dřevěná nebo plastová tyč, používaná k úderu do míčku ve sportech jako baseball nebo softball.

Podobná synonyma

cena

Cena je údaj o hodnotě zboží, služeb nebo obchodní transakce. Je to množství peněz, které je třeba zaplatit.

obal

Obal je těleso, které chrání a poskytuje podporu čemukoli, co je uvnitř.

nepatrný (cena)

Nepatrný významně znamená velmi nízkou nebo zanedbatelnou hodnotu. Je to často spojeno s cenou, která je mnohem nižší, než se očekávalo.

přepravní skříň

Přepravní skříň je skladovací nádoba sloužící k transportu zboží.

deska (kovová)

Deska (kovová) je tenký kovový plech v podobě plochého kusu, používaný v technických a inženýrských aplikacích.

první cena

První cena je nejvyšší ocenění, které může být uděleno v soutěži nebo veřejném hlasování.

vysoká škola

Vysoká škola je vysokoškolské vzdělávací zařízení poskytující studijní programy s titulem bakalář, magistr nebo doktor.

bohatství

Bohatství je stav majetku, který je vyšší než průměrný, což umožňuje majitelům žít bez finančních obav.

deska

Deska je plochý předmět vyrobený z různých materiálů, používaný k různým účelům, jako je například stolování, stavění stěn nebo podlah.

nízký (cena)

Nízká cena znamená, že cena je relativně nízká ve srovnání s podobnými produkty nebo službami.

květní obal

Květní obal je papírový, plastový či textilní sáček, který se používá pro zabalení květin.

ovládací deska

Ovládací deska je elektronický panel používaný pro ovládání a řízení různých systémů.

přepravní

Přepravní je proces přesunu materiálu nebo osob z jednoho místa na druhé, nejčastěji za použití různých typů dopravy.

hora (vysoká)

Hora je vysoká, vrcholová část kopce nebo pohoří, obvykle vyšší než okolní terén.

mírný (cena)

Mírný význam slova se týká ceny - je to cena, která není příliš nízká, ani příliš vysoká, ale střední - přijatelná.

obal (ochranný)

Obal je ochranná vrstva kolem produktu, chránící jej před poškozením.

obal (knihy)

Obal knihy je obal, který chrání knihu a poskytuje informace o jejím obsahu.