Facebook

Vyznačit - synonyma

Celkem nalezeno 17 synonym ke slovu vyznačit.

Význam: Učinit zřetelným nebo zaznamenat; zdůraznit; označit.

podškrtnout (chyby)

Podškrtnutím se rozumí přeškrtnutí části textu nebo čísla, aby se zdůraznila jeho nesprávnost nebo neplatnost.

vyznačit (titulky)

Udělat nebo označit něco jasně a zřetelně.

zdůraznit (význam)

Zdůraznit znamená vyzdvihnout něčí myšlenku, úkol či názor.

zvýraznit

Zvýraznit znamená zdůraznit, vyzdvihnout, připomenout, zvýšit význam nebo viditelnost.

vyzdvihnout

Vyzdvihnout znamená vyjádřit pozitivně, zdůraznit, zvýšit důraz na něčí činy, vlastnosti nebo odpovědnost.

podrazit (židli)

Podrazit (židli) znamená jít pod ni a zvednout ji nebo jí dát ráz, aby se převrátila.

označit <co>

Označit: identifikovat něco určitým způsobem; dát něčemu název, symbol nebo kód.

poznamenat

Poznamenat znamená v kontextu poznámek nebo komentářů zapsat si nějakou myšlenku, postřeh nebo poznámku.

vyznačkovat

Vyznačkovat znamená označit, označovat nebo identifikovat něco pomocí značky nebo znaku.

markovat

Markovat znamená vytvářet statistický model na základě dat o minulosti a použít ho k předpovědi budoucnosti.

zakreslit <co>

Zakreslit znamená vyjádřit/vykreslit něco křídou, tužkou, počítačovým programem nebo jinou metodou.

zapsat

Zapsat: zaznamenat či zapsat dokument, informace, poznámky nebo výsledky do dokumentu.

uvést <co>

Uvést: zahájit nebo začít provádět nějakou činnost, představit, předložit.

vytknout

Vytknout znamená upozornit na chybu či nedostatek, obviňovat někoho a podávat mu kritiku.

podotknout

Podotknout je vyjádřit svůj názor nebo připomenout něco důležitého; dodat něco, co ještě nebylo řečeno.

nazvat <co jak>

Nazvat znamená přiřadit věcem jména nebo označení pro identifikaci.

pojmenovat

Pojmenovat znamená nazvat nebo dát něčemu jméno.

Podobná synonyma

zapsat (jména)

Zapsat: zaznamenat, zapsat, zaznamenat do záznamu, zapsat na papír.

stejný význam

Stejný: stejný, přesný, identický, srovnatelný, shodný.

označit

Označit znamená identifikovat nebo určit čímž se daný objekt stává rozpoznatelným.

uvést do souladu

Uvést do souladu znamená uspořádat nebo sjednotit, aby všechny části byly ve stejném stavu.

zdůraznit

Vyzvednout, zvýraznit nebo zdůraznit důležité informace, aby se zvýšila jejich viditelnost a důraz.

význam

Význam je ideální interpretace, znamení nebo známka něčeho, co je vyjádřeno slovy nebo symboly.

nazvat <koho jak>

Nazvat člověka jménem: přidělit mu jméno, jakým je označován.

podotknout <co>

Podotknout znamená nepřímo naznačit nebo připomenout něco důležitého.

nazvat

Nazvat je určit něčí nebo něčího jméno nebo označení.

uvést do chodu

Spustit a aktivovat systém, aby začal fungovat.

přistrčit (židli)

Posunout něco blíže k jinému objektu; např. posunout židli blíže k stolu.

odstranit všechny chyby

Odstranit: napravit všechny chyby a nedostatky, aby byl výsledek dokonalý.

uvést v úřad (slavnostně)

Uvést v úřad: slavnostní převzetí a zahájení činnosti ve funkci.

zapsat se

Zapsat se znamená vyplnit potřebné dokumenty a dát tak najevo, že se chceme stát členem nebo účastníkem nějakého programu nebo organizace.

zakreslit <co kam>

Zakreslit znamená nakreslit nebo vymezit rámec či obrysy něčeho.

přišoupnout (židli)

Připřišoupnout znamená přidat další židli, aby bylo místo pro více lidí.

vyznačit <co>

Vyznačit znamená označit, zaznamenat či zdůraznit něco.

podtrhnout (chyby)

Podtrhnout znamená zdůraznit nějakou myšlenku, vyzdvihnout její význam nebo důležitost. Může to být i zvýraznění chyb, aby bylo více zřetelné jaké jsou.

uvést výrok (doslovně)

Uvést výrok: Přinést do reality. Shrn: Převést myšlenku do skutečnosti.

postihovat (význam)

Postihovat: udělovat tresty, sankce apod. pro nepříznivé jednání.

vytknout <co>

Vytknout znamená kritizovat nebo obviňovat někoho z něčeho.

převrhnout (židli)

Převrhnout židli znamená ji převrátit, otočit ji na opačnou stranu, aby se nohy židle staly horní stranou.