Facebook

Vyznačit (titulky) - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu vyznačit (titulky).

Význam: Udělat nebo označit něco jasně a zřetelně.

podškrtnout (chyby)

Podškrtnutím se rozumí přeškrtnutí části textu nebo čísla, aby se zdůraznila jeho nesprávnost nebo neplatnost.

zdůraznit (význam)

Zdůraznit znamená vyzdvihnout něčí myšlenku, úkol či názor.

zvýraznit

Zvýraznit znamená zdůraznit, vyzdvihnout, připomenout, zvýšit význam nebo viditelnost.

vyznačit

Učinit zřetelným nebo zaznamenat; zdůraznit; označit.

vyzdvihnout

Vyzdvihnout znamená vyjádřit pozitivně, zdůraznit, zvýšit důraz na něčí činy, vlastnosti nebo odpovědnost.

podrazit (židli)

Podrazit (židli) znamená jít pod ni a zvednout ji nebo jí dát ráz, aby se převrátila.

Podobná synonyma

zdůraznit

Vyzvednout, zvýraznit nebo zdůraznit důležité informace, aby se zvýšila jejich viditelnost a důraz.

zdůraznit <co>

Zdůraznit znamená podtrhnout nebo podpořit význam části sdělení.

přisunout (židli)

Přisunout znamená přemístit, přiblížit či přinesení židle blíže.

mít význam

Mít význam znamená mít smysl, být důležité, mít významný dopad.

vyznačit (titulky)

Udělat nebo označit něco jasně a zřetelně.

podškrtnout

Podškrtnout je označit něčím tlustým, obvykle čárou, aby bylo více vidět. Může sloužit k označení důležitosti nebo vyčlenění něčeho.

překroutit (význam)

Překroutit je změnit směr nebo názor, obracet nebo vykládat věci jinak.

vyznačit <co>

Vyznačit znamená označit, vymezit nebo zvýraznit něco.

vyznačit (stezku)

Vyznačit znamená označit nebo zřetelně ozřejmit nějakou cestu, stezku nebo trasu.

přikládat <čemu> (význam)

Přidávat nebo připojovat části, předměty k něčemu dalšímu; přikládat.

význam

Význam je soubor idejí nebo myšlenek, které se vztahují k něčemu jako je slovo, fráze nebo symbol.

podtrhnout (chyby)

Podtrhnout znamená zdůraznit nějakou myšlenku, vyzdvihnout její význam nebo důležitost. Může to být i zvýraznění chyb, aby bylo více zřetelné jaké jsou.

vyznačit (hranice)

Vyznačit označuje stanovit hranice nebo obrysy něčeho, naznačit či zdůraznit.

zvýraznit (čáru)

Zvýraznit znamená vizuálně upozornit na důležitou informaci, obvykle pomocí čáry nebo i jiných formátovacích změn.

odstranit všechny chyby

Odstranit: napravit všechny chyby a nedostatky, aby byl výsledek dokonalý.

odčiňovat (chyby)

Odčiňovat znamená napravit chyby, udělat vše pro to, aby se omyly napraveny a aby se předešlo dalším chybám.

podškrtnout (řádek)

Podškrtnout označuje vyjádřit souhlas s daným textem obyčejným škrtnutím.

přikládat (význam)

Přikládat znamená připojovat, připojit, připojovat či přidávat něco k něčemu jinému.

stejný význam

Stejný: stejný, přesný, identický, srovnatelný, shodný.

vyznačit (cestu)

Vyznačit znamená jasně a zřetelně označit cestu.

chyby (tiskové)

Chyby (tiskové) jsou nepřesnosti nebo nesprávnosti ve vytištěných materiálech.

zkorigovat (chyby)

Opravit chyby, korigovat, učinit změny.