Facebook

Vyznačit (titulky) - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu vyznačit (titulky).

Význam: Udělat nebo označit něco jasně a zřetelně.

podškrtnout (chyby)

Podškrtnutím se rozumí přeškrtnutí části textu nebo čísla, aby se zdůraznila jeho nesprávnost nebo neplatnost.

zdůraznit (význam)

Zdůraznit znamená vyzdvihnout něčí myšlenku, úkol či názor.

zvýraznit

Zvýraznit znamená zdůraznit, vyzdvihnout, připomenout, zvýšit význam nebo viditelnost.

vyznačit

Učinit zřetelným nebo zaznamenat; zdůraznit; označit.

vyzdvihnout

Vyzdvihnout znamená vyjádřit pozitivně, zdůraznit, zvýšit důraz na něčí činy, vlastnosti nebo odpovědnost.

podrazit (židli)

Podrazit (židli) znamená jít pod ni a zvednout ji nebo jí dát ráz, aby se převrátila.

Podobná synonyma

překroutit (význam)

Překroutit je změnit směr nebo názor, obracet nebo vykládat věci jinak.

mít význam

Mít význam znamená být důležitý nebo mít významný vliv. Znamená to být významný pro druhé nebo pro situaci.

přikládat (význam)

Přikládat znamená připojovat, připojit, připojovat či přidávat něco k něčemu jinému.

opravovat (chyby)

Opravovat znamená nahradit chybějící nebo poškozené části nebo odstranit chyby.

dopustit se chyby

Udělat chybu nebo selhat ve splnění úkolu nebo povinnosti.

význam

Význam je definovaný jako smysl, význam nebo obsah daného pojmu, slova nebo konceptu.

význam (sdělení)

Význam je definice nebo pochopení slova, myšlenky nebo akce. To je to, co slovo znamená nebo co se očekává.

přisunout (židli)

Přisunout znamená přemístit, přiblížit či přinesení židle blíže.

odčinit (chyby)

Odčinit znamená napravit, vyrovnat se s chybou nebo ji napravit.

podtrhnout (chyby)

Podtrhnout znamená zdůraznit nějakou myšlenku, vyzdvihnout její význam nebo důležitost. Může to být i zvýraznění chyb, aby bylo více zřetelné jaké jsou.

odčiňovat (chyby)

Odčiňovat znamená napravit chyby, udělat vše pro to, aby se omyly napraveny a aby se předešlo dalším chybám.

vyznačit <co>

Vyznačit znamená označit, zaznamenat či zdůraznit něco.

podškrtnout

Podškrtnout je označit něčím tlustým, obvykle čárou, aby bylo více vidět. Může sloužit k označení důležitosti nebo vyčlenění něčeho.

přišoupnout (židli)

Připřišoupnout znamená přidat další židli, aby bylo místo pro více lidí.

vyznačit (cestu)

Vyznačit znamená jasně a zřetelně označit cestu.

zdůraznit

Zdůraznit znamená zvýraznit důležitost nebo význam něčeho.

podškrtnout (řádek)

Podškrtnout označuje vyjádřit souhlas s daným textem obyčejným škrtnutím.

přikládat <čemu> (význam)

Přidávat nebo připojovat části, předměty k něčemu dalšímu; přikládat.

přistrčit (židli)

Posunout něco blíže k jinému objektu; např. posunout židli blíže k stolu.

přičítat (význam)

Přičítat znamená přidat, připočíst k něčemu jinému.