Facebook

Vyznačit (titulky) - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu vyznačit (titulky).

Význam: Udělat nebo označit něco jasně a zřetelně.

podškrtnout (chyby)

Podškrtnutím se rozumí přeškrtnutí části textu nebo čísla, aby se zdůraznila jeho nesprávnost nebo neplatnost.

zdůraznit (význam)

Zdůraznit znamená vyzdvihnout něčí myšlenku, úkol či názor.

zvýraznit

Zvýraznit znamená zdůraznit, vyzdvihnout, připomenout, zvýšit význam nebo viditelnost.

vyznačit

Učinit zřetelným nebo zaznamenat; zdůraznit; označit.

vyzdvihnout

Vyzdvihnout znamená vyjádřit pozitivně, zdůraznit, zvýšit důraz na něčí činy, vlastnosti nebo odpovědnost.

podrazit (židli)

Podrazit (židli) znamená jít pod ni a zvednout ji nebo jí dát ráz, aby se převrátila.

Podobná synonyma

význam

Význam je slovo nebo věta, které vysvětlují, co nebo kdo je za daným pojmem nebo výrazem.

zdůraznit

Vyzvednout, zvýraznit nebo zdůraznit důležité informace, aby se zvýšila jejich viditelnost a důraz.

dopustit se (chyby)

Dopustit se chyby znamená udělat něco špatně, chybným způsobem nebo se provinit.

odčiňovat (chyby)

Odčiňovat znamená napravit chyby, udělat vše pro to, aby se omyly napraveny a aby se předešlo dalším chybám.

postihovat (význam)

Postihovat: udělovat tresty, sankce apod. pro nepříznivé jednání.

přisunout (židli)

Přisunout znamená přemístit, přiblížit či přinesení židle blíže.

vyznačit <co>

Vyznačit znamená označit, vymezit nebo zvýraznit něco.

podškrtnout (řádek)

Podškrtnout označuje vyjádřit souhlas s daným textem obyčejným škrtnutím.

vyznačit (hranice)

Vyznačit označuje stanovit hranice nebo obrysy něčeho, naznačit či zdůraznit.

stejný význam

Stejný: stejný, přesný, identický, srovnatelný, shodný.

podškrtnout

Podškrtnout je označit něčím tlustým, obvykle čárou, aby bylo více vidět. Může sloužit k označení důležitosti nebo vyčlenění něčeho.

přistrčit (židli)

Posunout něco blíže k jinému objektu; např. posunout židli blíže k stolu.

zvýraznit (čáru)

Zvýraznit znamená vizuálně upozornit na důležitou informaci, obvykle pomocí čáry nebo i jiných formátovacích změn.

přičítat (význam)

Přičítat znamená přidat, připočíst k něčemu jinému.

mít význam

Mít význam znamená být důležitý nebo mít významný vliv. Znamená to být významný pro druhé nebo pro situaci.

přišoupnout (židli)

Připřišoupnout znamená přidat další židli, aby bylo místo pro více lidí.