Facebook

Postihovat (význam) - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu postihovat (význam).

Význam: Postihovat: udělovat tresty, sankce apod. pro nepříznivé jednání.

chápat <co>

Chápat: Porozumět, pochopit.

vyznat se <v čem>

Vyznat se znamená porozumět (čemu) a pochopit jeho podstatu.

znát <co> (dobře)

Mít informace o ; poznat, rozumět, být informován.

pokládat <co za co>

Položit co za co, znamená odhadnout hodnotu něčeho a přiřadit jí odpovídající protihodnotu.

považovat

Považovat znamená uznávat, přijímat nebo vážit něčí názor, čin nebo význam.

Podobná synonyma

považovat se <za koho n. co>

Považovat se za někoho nebo za něco znamená přijímat, že se naše identity nebo postavení odpovídá této osobě nebo věci.

považovat <koho> (za přítele)

Považovat osobu za přítele, znamená mít s ní silné přátelské vztahy a důvěru.

znát

Znát znamená mít znalosti, informace, zkušenosti nebo dovednosti o něčem.

dobře

Dobře je stav, kdy je něco provedeno správně, kvalitně a úspěšně.

chápat <co jak>

Chápat: porozumět, být schopen pochopit, objevit a pochopit význam nebo smysl.

chápat (situaci)

Pochopit situaci, zjistit její podstatu, porozumět jejím souvislostem.

chápat se

Chápat se znamená pochopit či porozumět myšlence, smyslu nebo představě.

zkrátka a dobře

Zkrátka a dobře znamená jednoduše a jasně; krátký a jasný výklad, který nevyžaduje žádné další vysvětlení.

chápat

chápat: Porozumět, pochopit, vcítit se; uvědomit si, prožít, pojmout.

pokládat se

Pokládat se znamená vyjádřit svůj názor a podpořit ho argumenty, aby byl přijat.

zapamatovat si <co> (dobře)

Vzpomenout si na něco, uložit si do paměti.

vyznat

Vyznat se znamená přiznat, otevřeně říct něco, co je pravdivé nebo co bylo skryté.

pokládat

Položit, umístit, zakládat, používat, nastavit, instalovat.

znát cestu

Znát cestu znamená znát nejlepší směr a způsob, jak dosáhnout cíle.

vybrat (dobře)

Vybrat znamená vyhledat a vybírat z něčeho určité věci, lidi nebo skupiny, které budou vyhovovat daným požadavkům.

vyznat se

Vyznat se znamená rozeznat, porozumět a pochopit nějakou situaci, okolnosti nebo vztahy.

znát <koho>

Znát někoho znamená být s touto osobou obeznámeni, znát jeho způsob myšlení a povahu.

vést si (dobře)

Vést si dobře znamená být zodpovědný, mít dobré morální hodnoty, zůstat přímočarý a vytrvalý ve svém úsilí.

dopadat (dobře)

Mít pozitivní výsledky; skončit úspěchem; mít dobrý výsledek.

dobře jíst

Dobré jídlo je jídlo, které je zdravé a chutné; může být domácí, jídlo z restaurace, nebo jídlo, které si připravíte sami.

pokládat (za přítele)

pokládat (za přítele) = vážit si někoho, jako by byl nejlepší přítel; projevovat úctu a lásku.

vyrůst (dobře)

Vyrůst znamená růst, vyvíjet se, zdokonalovat se a získávat potřebné zkušenosti.

pořídit (dobře)

Koupit, nakoupit, získat, zakoupit nebo vyřídit si něco.

považovat si

Hodnotit něco nebo někoho, vyjádřit si o nich úctu a vážit si jejich postoje a činy.

velmi dobře

Velmi dobře znamená velmi dobře vykonaná práce nebo zcela přesné plnění cíle.