Facebook

Podškrtnout (chyby) - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu podškrtnout (chyby).

Význam: Podškrtnutím se rozumí přeškrtnutí části textu nebo čísla, aby se zdůraznila jeho nesprávnost nebo neplatnost.

vyznačit (titulky)

Udělat nebo označit něco jasně a zřetelně.

zdůraznit (význam)

Zdůraznit znamená vyzdvihnout něčí myšlenku, úkol či názor.

zvýraznit

Zvýraznit znamená zdůraznit, vyzdvihnout, připomenout, zvýšit význam nebo viditelnost.

vyznačit

Učinit zřetelným nebo zaznamenat; zdůraznit; označit.

vyzdvihnout

Vyzdvihnout znamená vyjádřit pozitivně, zdůraznit, zvýšit důraz na něčí činy, vlastnosti nebo odpovědnost.

podrazit (židli)

Podrazit (židli) znamená jít pod ni a zvednout ji nebo jí dát ráz, aby se převrátila.

Podobná synonyma

význam

Význam je ideální interpretace, znamení nebo známka něčeho, co je vyjádřeno slovy nebo symboly.

zdůraznit <co>

Zdůraznit znamená podtrhnout nebo podpořit význam části sdělení.

vyznačit (cestu)

Vyznačit cestu znamená označit ji, aby byla vidět a bylo možné ji bezpečně sledovat.

překroutit (význam)

Překroutit je změnit směr nebo názor, obracet nebo vykládat věci jinak.

zvýraznit (čáru)

Zvýraznit znamená vizuálně upozornit na důležitou informaci, obvykle pomocí čáry nebo i jiných formátovacích změn.

přičítat (význam)

Přičítat znamená přidat, připočíst k něčemu jinému.

přišoupnout (židli)

Připřišoupnout znamená přidat další židli, aby bylo místo pro více lidí.

vyznačit <co>

Vyznačit znamená označit, vymezit nebo zvýraznit něco.

vyznačit (hranice)

Vyznačit označuje stanovit hranice nebo obrysy něčeho, naznačit či zdůraznit.

vyznačit (stezku)

Vyznačit znamená označit nebo zřetelně ozřejmit nějakou cestu, stezku nebo trasu.

význam (sdělení)

Význam je definice nebo pochopení slova, myšlenky nebo akce. To je to, co slovo znamená nebo co se očekává.

zdůraznit

Vyzvednout, zvýraznit nebo zdůraznit důležité informace, aby se zvýšila jejich viditelnost a důraz.

postihovat (význam)

Postihovat: udělovat tresty, sankce apod. pro nepříznivé jednání.

podrazit <koho>

Podrazit někoho znamená podvést ho s cílem získat pro sebe výhodu.

stejný význam

Stejný: stejný, přesný, identický, srovnatelný, shodný.

přisunout (židli)

Přisunout znamená přemístit, přiblížit či přinesení židle blíže.

být posazen (na židli)

Sedět na židli, aby poskytlo podporu tělu, aby bylo možné se pohodlně usadit a získat pohodu.