Facebook

Zdůraznit (význam) - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu zdůraznit (význam).

Význam: Zdůraznit znamená vyzdvihnout něčí myšlenku, úkol či názor.

podškrtnout (chyby)

Podškrtnutím se rozumí přeškrtnutí části textu nebo čísla, aby se zdůraznila jeho nesprávnost nebo neplatnost.

vyznačit (titulky)

Udělat nebo označit něco jasně a zřetelně.

zvýraznit

Zvýraznit znamená zdůraznit, vyzdvihnout, připomenout, zvýšit význam nebo viditelnost.

vyznačit

Učinit zřetelným nebo zaznamenat; zdůraznit; označit.

vyzdvihnout

Vyzdvihnout znamená vyjádřit pozitivně, zdůraznit, zvýšit důraz na něčí činy, vlastnosti nebo odpovědnost.

podrazit (židli)

Podrazit (židli) znamená jít pod ni a zvednout ji nebo jí dát ráz, aby se převrátila.

Podobná synonyma

vyznačit (stezku)

Vyznačit znamená označit nebo zřetelně ozřejmit nějakou cestu, stezku nebo trasu.

přistrčit (židli)

Posunout něco blíže k jinému objektu; např. posunout židli blíže k stolu.

podškrtnout

Podškrtnout je označit něčím tlustým, obvykle čárou, aby bylo více vidět. Může sloužit k označení důležitosti nebo vyčlenění něčeho.

odstranit všechny chyby

Odstranit: napravit všechny chyby a nedostatky, aby byl výsledek dokonalý.

převrhnout (židli)

Převrhnout židli znamená ji převrátit, otočit ji na opačnou stranu, aby se nohy židle staly horní stranou.

zkorigovat (chyby)

Opravit chyby, korigovat, učinit změny.

opravovat (chyby)

Opravovat znamená nahradit chybějící nebo poškozené části nebo odstranit chyby.

být posazen (na židli)

Sedět na židli, aby poskytlo podporu tělu, aby bylo možné se pohodlně usadit a získat pohodu.

chyby (tiskové)

Chyby (tiskové) jsou nepřesnosti nebo nesprávnosti ve vytištěných materiálech.

vyznačit <co>

Vyznačit znamená označit, vymezit nebo zvýraznit něco.

odčinit (chyby)

Odčinit znamená napravit, vyrovnat se s chybou nebo ji napravit.

dopustit se (chyby)

Dopustit se chyby znamená udělat něco špatně, chybným způsobem nebo se provinit.

přisunout (židli)

Přisunout znamená přemístit, přiblížit či přinesení židle blíže.

podrazit <koho>

Podrazit někoho znamená podvést ho s cílem získat pro sebe výhodu.

zvýraznit (čáru)

Zvýraznit znamená vizuálně upozornit na důležitou informaci, obvykle pomocí čáry nebo i jiných formátovacích změn.

vyznačit (cestu)

Vyznačit znamená jasně a zřetelně označit cestu.

vyznačit (hranice)

Vyznačit označuje stanovit hranice nebo obrysy něčeho, naznačit či zdůraznit.

podškrtnout (řádek)

Podškrtnout označuje vyjádřit souhlas s daným textem obyčejným škrtnutím.

podtrhnout (chyby)

Podtrhnout znamená zdůraznit nějakou myšlenku, vyzdvihnout její význam nebo důležitost. Může to být i zvýraznění chyb, aby bylo více zřetelné jaké jsou.

dopustit se chyby

Udělat chybu nebo selhat ve splnění úkolu nebo povinnosti.

přišoupnout (židli)

Připřišoupnout znamená přidat další židli, aby bylo místo pro více lidí.

odčiňovat (chyby)

Odčiňovat znamená napravit chyby, udělat vše pro to, aby se omyly napraveny a aby se předešlo dalším chybám.