Facebook

Zdůraznit (význam) - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu zdůraznit (význam).

Význam: Zdůraznit znamená vyzdvihnout něčí myšlenku, úkol či názor.

podškrtnout (chyby)

Podškrtnutím se rozumí přeškrtnutí části textu nebo čísla, aby se zdůraznila jeho nesprávnost nebo neplatnost.

vyznačit (titulky)

Udělat nebo označit něco jasně a zřetelně.

zvýraznit

Zvýraznit znamená zdůraznit, vyzdvihnout, připomenout, zvýšit význam nebo viditelnost.

vyznačit

Učinit zřetelným nebo zaznamenat; zdůraznit; označit.

vyzdvihnout

Vyzdvihnout znamená vyjádřit pozitivně, zdůraznit, zvýšit důraz na něčí činy, vlastnosti nebo odpovědnost.

podrazit (židli)

Podrazit (židli) znamená jít pod ni a zvednout ji nebo jí dát ráz, aby se převrátila.

Podobná synonyma

odčinit (chyby)

Odčinit znamená napravit, vyrovnat se s chybou nebo ji napravit.

odčiňovat (chyby)

Odčiňovat znamená napravit chyby, udělat vše pro to, aby se omyly napraveny a aby se předešlo dalším chybám.

přistrčit (židli)

Posunout něco blíže k jinému objektu; např. posunout židli blíže k stolu.

vyznačit <co>

Vyznačit znamená označit, zaznamenat či zdůraznit něco.

chyby (tiskové)

Chyby (tiskové) jsou nepřesnosti nebo nesprávnosti ve vytištěných materiálech.

vyznačit (hranice)

Vyznačit označuje stanovit hranice nebo obrysy něčeho, naznačit či zdůraznit.

dopustit se chyby

Udělat chybu nebo selhat ve splnění úkolu nebo povinnosti.

dopustit se (chyby)

Dopustit se chyby znamená udělat něco špatně, chybným způsobem nebo se provinit.

zvýraznit (čáru)

Zvýraznit znamená vizuálně upozornit na důležitou informaci, obvykle pomocí čáry nebo i jiných formátovacích změn.

přisunout (židli)

Přisunout znamená přemístit, přiblížit či přinesení židle blíže.

podškrtnout (řádek)

Podškrtnout označuje vyjádřit souhlas s daným textem obyčejným škrtnutím.

podrazit <koho>

Podrazit někoho znamená podvést ho s cílem získat pro sebe výhodu.

být posazen (na židli)

Sedět na židli, aby poskytlo podporu tělu, aby bylo možné se pohodlně usadit a získat pohodu.

podškrtnout

Podškrtnout je označit něčím tlustým, obvykle čárou, aby bylo více vidět. Může sloužit k označení důležitosti nebo vyčlenění něčeho.

vyznačit (cestu)

Vyznačit cestu znamená označit ji, aby byla vidět a bylo možné ji bezpečně sledovat.

podtrhnout (chyby)

Podtrhnout znamená zdůraznit nějakou myšlenku, vyzdvihnout její význam nebo důležitost. Může to být i zvýraznění chyb, aby bylo více zřetelné jaké jsou.

převrhnout (židli)

Převrhnout židli znamená ji převrátit, otočit ji na opačnou stranu, aby se nohy židle staly horní stranou.

odstranit všechny chyby

Odstranit: napravit všechny chyby a nedostatky, aby byl výsledek dokonalý.

opravovat (chyby)

Opravovat znamená nahradit chybějící nebo poškozené části nebo odstranit chyby.

zkorigovat (chyby)

Opravit chyby, korigovat, učinit změny.

vyznačit (stezku)

Vyznačit znamená označit nebo zřetelně ozřejmit nějakou cestu, stezku nebo trasu.

přišoupnout (židli)

Připřišoupnout znamená přidat další židli, aby bylo místo pro více lidí.