Facebook

Poznamenat (karty) - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu poznamenat (karty).

Význam: Poznamenat je v kartách označení pro každou novou kartu, kterou hráč bude brát, aby dokončil svou sérii.

označit

Označit znamená ozřejmit, vyznačit nebo ozřejmit něčí identitu či účel.

vyznačit

Značit, označit nebo vymezit zvláštními znaky, zaznamenat, vyjádřit.

pojmenovat

Udávat jméno nebo označení věci, osoby, stavu, místa apod.

nazvat

Nazvat je určit něčí nebo něčího jméno nebo označení.

Podobná synonyma

vyznačit (hranice)

Vyznačit označuje stanovit hranice nebo obrysy něčeho, naznačit či zdůraznit.

označit <koho>

Označit znamená označit nebo identifikovat někoho nebo něco jako určitou osobu, věc nebo místo.

pojmenovat (objekt)

Pojmenovat znamená přiřadit k něčemu jméno nebo označení.

pojmenovat <co jak>

Pojmenovat znamená dát něčemu jméno nebo označení.

vyznačit <co>

Vyznačit znamená označit, vymezit nebo zvýraznit něco.

vyznačit (cestu)

Vyznačit znamená jasně a zřetelně označit cestu.

nazvat <koho jak>

Nazvat: definovat nebo popsat určitou věc nebo osobu tak, aby byl její význam, charakter nebo identita jasné.

označit <co za co>

Značit znamená přiřadit nebo označit něčímu určitý smysl nebo vlastnost.

vyznačit (titulky)

Udělat nebo označit něco jasně a zřetelně.

označit <co>

Označit: identifikovat něco určitým způsobem; dát něčemu název, symbol nebo kód.

nazvat <koho n. co jak>

Nazvat = určit jméno nebo popis pro něco/koho.

vyznačit (stezku)

Vyznačit znamená označit nebo zřetelně ozřejmit nějakou cestu, stezku nebo trasu.

označit (šifrou)

Označit: identifikovat, specifikovat nebo označit něco/někoho zvláštním způsobem.

označit (karty)

Označit znamená identifikovat, označit nebo vyznačit karty tím, že je zaškrtnete, zbarvíte nebo označíte jiným způsobem.

nazvat <co jak>

Nazvat znamená přiřadit věcem jména nebo označení pro identifikaci.