Facebook

Zvýraznit - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu zvýraznit.

Význam: Zvýraznit znamená zdůraznit, vyzdvihnout, připomenout, zvýšit význam nebo viditelnost.

podškrtnout (chyby)

Podškrtnutím se rozumí přeškrtnutí části textu nebo čísla, aby se zdůraznila jeho nesprávnost nebo neplatnost.

vyznačit (titulky)

Udělat nebo označit něco jasně a zřetelně.

zdůraznit (význam)

Zdůraznit znamená vyzdvihnout něčí myšlenku, úkol či názor.

vyznačit

Učinit zřetelným nebo zaznamenat; zdůraznit; označit.

vyzdvihnout

Vyzdvihnout znamená vyjádřit pozitivně, zdůraznit, zvýšit důraz na něčí činy, vlastnosti nebo odpovědnost.

podrazit (židli)

Podrazit (židli) znamená jít pod ni a zvednout ji nebo jí dát ráz, aby se převrátila.

podtrhnout

Zdůraznit něčí myšlenku, něčí výrok nebo něčí čin, aby byl výraznější.

Podobná synonyma

přikládat (význam)

Přikládat znamená připojit nebo přidat něco k něčemu jinému.

být posazen (na židli)

Sedět na židli, aby poskytlo podporu tělu, aby bylo možné se pohodlně usadit a získat pohodu.

vyznačit <co>

Vyznačit znamená označit, vymezit nebo zvýraznit něco.

vyznačit (hranice)

Vyznačit označuje stanovit hranice nebo obrysy něčeho, naznačit či zdůraznit.

význam

Význam je síla nebo hodnota, kterou něco má; jeho smysl nebo důvod existence.

převrhnout (židli)

Převrhnout židli znamená ji převrátit, otočit ji na opačnou stranu, aby se nohy židle staly horní stranou.

podškrtnout

Podškrtnout je označit něčím tlustým, obvykle čárou, aby bylo více vidět. Může sloužit k označení důležitosti nebo vyčlenění něčeho.

odstranit všechny chyby

Odstranit: napravit všechny chyby a nedostatky, aby byl výsledek dokonalý.

podtrhnout <co>

Podtrhnout znamená vyzvednout nebo zdůraznit nějaké slovo, větu nebo myšlenku.

stejný význam

Stejný: stejný, přesný, identický, srovnatelný, shodný.

zdůraznit

Zdůraznit znamená vyjádřit nějaký názor, myšlenku nebo informaci s větší intenzitou.

přičítat (význam)

Přičítat znamená přidat, připočíst k něčemu jinému.

přikládat <čemu> (význam)

Přidávat nebo připojovat části, předměty k něčemu dalšímu; přikládat.

zkorigovat (chyby)

Opravit chyby, korigovat, učinit změny.

vyznačit (cestu)

Vyznačit znamená jasně a zřetelně označit cestu.

přisunout (židli)

Přisunout znamená přemístit, přiblížit či přinesení židle blíže.

podškrtnout (řádek)

Podškrtnout označuje vyjádřit souhlas s daným textem obyčejným škrtnutím.

opravovat (chyby)

Opravovat znamená nahradit chybějící nebo poškozené části nebo odstranit chyby.

mít význam

Mít význam znamená mít smysl, být důležité, mít významný dopad.

vyznačit (stezku)

Vyznačit znamená označit nebo zřetelně ozřejmit nějakou cestu, stezku nebo trasu.