Facebook

Zvýraznit - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu zvýraznit.

Význam: Zvýraznit znamená zdůraznit, vyzdvihnout, připomenout, zvýšit význam nebo viditelnost.

podškrtnout (chyby)

Podškrtnutím se rozumí přeškrtnutí části textu nebo čísla, aby se zdůraznila jeho nesprávnost nebo neplatnost.

vyznačit (titulky)

Udělat nebo označit něco jasně a zřetelně.

zdůraznit (význam)

Zdůraznit znamená vyzdvihnout něčí myšlenku, úkol či názor.

vyznačit

Učinit zřetelným nebo zaznamenat; zdůraznit; označit.

vyzdvihnout

Vyzdvihnout znamená vyjádřit pozitivně, zdůraznit, zvýšit důraz na něčí činy, vlastnosti nebo odpovědnost.

podrazit (židli)

Podrazit (židli) znamená jít pod ni a zvednout ji nebo jí dát ráz, aby se převrátila.

podtrhnout

Zdůraznit něčí myšlenku, něčí výrok nebo něčí čin, aby byl výraznější.

Podobná synonyma

přikládat (význam)

Přikládat znamená připojit nebo přidat něco k něčemu jinému.

stejný význam

Stejný: stejný, přesný, identický, srovnatelný, shodný.

dopustit se chyby

Udělat chybu nebo selhat ve splnění úkolu nebo povinnosti.

převrhnout (židli)

Převrhnout židli znamená ji převrátit, otočit ji na opačnou stranu, aby se nohy židle staly horní stranou.

přišoupnout (židli)

Připřišoupnout znamená přidat další židli, aby bylo místo pro více lidí.

význam

Význam je definovaný jako smysl, význam nebo obsah daného pojmu, slova nebo konceptu.

podškrtnout

Podškrtnout je označit něčím tlustým, obvykle čárou, aby bylo více vidět. Může sloužit k označení důležitosti nebo vyčlenění něčeho.

podtrhnout <co>

Podtrhnout znamená vyzvednout nebo zdůraznit nějaké slovo, větu nebo myšlenku.

podškrtnout (řádek)

Podškrtnout označuje vyjádřit souhlas s daným textem obyčejným škrtnutím.

zdůraznit

Zdůraznit znamená zvýraznit důležitost nebo význam něčeho.

být posazen (na židli)

Sedět na židli, aby poskytlo podporu tělu, aby bylo možné se pohodlně usadit a získat pohodu.

opravovat (chyby)

Opravovat znamená nahradit chybějící nebo poškozené části nebo odstranit chyby.

vyznačit <co>

Vyznačit znamená označit, zaznamenat či zdůraznit něco.

podrazit <koho>

Podrazit někoho znamená podvést ho s cílem získat pro sebe výhodu.

vyznačit (hranice)

Vyznačit označuje stanovit hranice nebo obrysy něčeho, naznačit či zdůraznit.

mít význam

Mít význam znamená mít smysl, být důležité, mít významný dopad.

přikládat <čemu> (význam)

Přidávat nebo připojovat části, předměty k něčemu dalšímu; přikládat.

odčiňovat (chyby)

Odčiňovat znamená napravit chyby, udělat vše pro to, aby se omyly napraveny a aby se předešlo dalším chybám.

vyznačit (cestu)

Vyznačit cestu znamená označit ji, aby byla vidět a bylo možné ji bezpečně sledovat.

vyznačit (stezku)

Vyznačit znamená označit nebo zřetelně ozřejmit nějakou cestu, stezku nebo trasu.