Facebook

Zvýraznit - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu zvýraznit.

Význam: Zvýraznit znamená zdůraznit, vyzdvihnout, připomenout, zvýšit význam nebo viditelnost.

podškrtnout (chyby)

Podškrtnutím se rozumí přeškrtnutí části textu nebo čísla, aby se zdůraznila jeho nesprávnost nebo neplatnost.

vyznačit (titulky)

Udělat nebo označit něco jasně a zřetelně.

zdůraznit (význam)

Zdůraznit znamená vyzdvihnout něčí myšlenku, úkol či názor.

vyznačit

Učinit zřetelným nebo zaznamenat; zdůraznit; označit.

vyzdvihnout

Vyzdvihnout znamená vyjádřit pozitivně, zdůraznit, zvýšit důraz na něčí činy, vlastnosti nebo odpovědnost.

podrazit (židli)

Podrazit (židli) znamená jít pod ni a zvednout ji nebo jí dát ráz, aby se převrátila.

podtrhnout

Zdůraznit něčí myšlenku, něčí výrok nebo něčí čin, aby byl výraznější.

Podobná synonyma

význam

Význam je soubor idejí nebo myšlenek, které se vztahují k něčemu jako je slovo, fráze nebo symbol.

podrazit <koho>

Podrazit někoho znamená podvést ho s cílem získat pro sebe výhodu.

zdůraznit

Vyzvednout, zvýraznit nebo zdůraznit důležité informace, aby se zvýšila jejich viditelnost a důraz.

přičítat (význam)

Přičítat znamená přidat, připočíst k něčemu jinému.

podškrtnout

Podškrtnout je označit něčím tlustým, obvykle čárou, aby bylo více vidět. Může sloužit k označení důležitosti nebo vyčlenění něčeho.

odčiňovat (chyby)

Odčiňovat znamená napravit chyby, udělat vše pro to, aby se omyly napraveny a aby se předešlo dalším chybám.

chyby (tiskové)

Chyby (tiskové) jsou nepřesnosti nebo nesprávnosti ve vytištěných materiálech.

podtrhnout (chyby)

Podtrhnout znamená zdůraznit nějakou myšlenku, vyzdvihnout její význam nebo důležitost. Může to být i zvýraznění chyb, aby bylo více zřetelné jaké jsou.

dopustit se (chyby)

Dopustit se chyby znamená udělat něco špatně, chybným způsobem nebo se provinit.

převrhnout (židli)

Převrhnout židli znamená ji převrátit, otočit ji na opačnou stranu, aby se nohy židle staly horní stranou.

přistrčit (židli)

Posunout něco blíže k jinému objektu; např. posunout židli blíže k stolu.

dopustit se chyby

Udělat chybu nebo selhat ve splnění úkolu nebo povinnosti.

opravovat (chyby)

Opravovat znamená nahradit chybějící nebo poškozené části nebo odstranit chyby.

odčinit (chyby)

Odčinit znamená napravit, vyrovnat se s chybou nebo ji napravit.

podškrtnout (řádek)

Podškrtnout označuje vyjádřit souhlas s daným textem obyčejným škrtnutím.

přikládat (význam)

Přikládat znamená připojit nebo přidat něco k něčemu jinému.

překroutit (význam)

Překroutit je změnit směr nebo názor, obracet nebo vykládat věci jinak.

podtrhnout <co>

Podtrhnout znamená vyzvednout nebo zdůraznit nějaké slovo, větu nebo myšlenku.

význam (sdělení)

Význam je definice nebo pochopení slova, myšlenky nebo akce. To je to, co slovo znamená nebo co se očekává.

vyznačit (hranice)

Vyznačit označuje stanovit hranice nebo obrysy něčeho, naznačit či zdůraznit.

mít význam

Mít význam znamená být důležitý nebo mít významný vliv. Znamená to být významný pro druhé nebo pro situaci.