Facebook

Přikládat <čemu> (význam) - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu přikládat <čemu> (význam).

Význam: Přidávat nebo připojovat části, předměty k něčemu dalšímu; přikládat.

připočítávat <co k čemu>

Připočítávat znamená přidávat (čísla) k jiným číslům.

sečítat

Součet dvou čísel: spočítat jejich hodnoty a výsledek jejich sčítání.

připisovat <komu> (vinu)

Uvalovat na někoho vinu, obviňovat ho z něčeho.

přisuzovat

Přisuzovat znamená přiřazovat nebo přiřknout nějaké vlastnosti, významy nebo hodnoty.

Podobná synonyma

nestačit <komu>

Nestačit znamená nedostávat se k úrovni požadované nebo očekávané druhou stranou.

porozumět <čemu>

Porozumět čemu znamená pochopit myšlenku, smysl nebo význam toho, co se říká nebo co se děje.

přiznat (vinu)

Přiznat (vinu) znamená uznat, že jste se dopustili chyby a přiznat si svou odpovědnost.

oznámit <co komu>

Oznámit něčemu někomu: sdělit informace, říct nahlas.

nabít <komu>

Nabít (komu) znamená poskytnout druhé osobě energii, podporu, motivaci nebo inspiraci.

nepřihlédnout <k čemu>

Nepřihlédnout : ignorovat, nevšímat si, nebrat v úvahu.

znát se <k čemu>

Být obeznámeni s něčím/někým; mít osobní zkušenost s člověkem/věcí.

hrozit <komu>

Hrozit znamená vyhrožovat nebo dávat najevo, že se něco stane, pokud se nesplní nějaké požadavky.

vykouřit <ho komu>

Vykouřit znamená někomu něco dát kouřit nebo kouřit něco společně.

nadávat <komu>

Nadávat znamená vyjadřovat negativní emoce, kritizovat jinou osobu slovně.

odjet <komu>

Odjet znamená odejít z místa, kde se někdo nachází, jinam.

odolat <čemu>

Odolat: obstát, vytrvat, čelit nástrahám, překonat překážky, ustát tlak.

domlouvat <komu>

Domlouvat znamená vyjednávat o něčem s osobou/y a dohadovat se o podmínkách.

podlézat <komu>

Podlézat znamená udělat nebo říci něco pro získání přízně nebo prospěchu bez ohledu na své vlastní názory.

přisluhovat <komu>

Být v službě komukoliv; být k dispozici, poskytovat služby.

rozumět <čemu>

Pochopit, porozumět, umět interpretovat a správně pochopit.

sklon <k čemu>

Sklon je postoj nebo tendence k něčemu; je to záměrná přitažlivost k něčemu nebo odmítnutí něčeho jiného.

vystavit <co čemu>

Uveřejnit informaci, prodávanou věc nebo umělecké dílo, aby bylo viditelné a přístupné ostatním.

vyhovět <komu>

Udělat něco, co je požadováno, žádáno nebo požadováno od někoho jiného.

odcizit <co komu>

Odcizit: způsobit, aby něco (např. majetek) nebo někdo (např. blízký člověk) zmizel, odešel, byl oddělen.

půjčit <co komu>

Půjčit: poskytnout něco druhému osobě, často na dobu určitou, s tím, že to bude vráceno.

namlouvat <co komu>

Vyjednávat; prosazovat názor nebo požadavek, aby na něj druhá strana kývla.

vynadat <komu>

Vynadat je použít hrubé slovo nebo výhružku na adresu někoho, aby upozornil na jeho chybu nebo jeho chování.

uložit <co komu>

Uložit znamená přidělit nebo dát někomu něco pro uchování.

dopřát <komu čeho>

Dopřát: umožnit někomu získat či zažít něco pozitivního, často v důsledku velkorysosti či laskavosti.

pohnout <koho k čemu>

Pohnout: přivést někoho k pohybu, změnit jeho postoj nebo názor.

přitěžovat <komu>

Přitěžovat znamená přidělovat nebo přikládat nějakou zátěž nebo úkol, který má být vykonán.

vyhnout se <čemu>

Vyhnout se: uniknout, vyvarovat se, vyhýbat se čemukoli.