Facebook

Podrazit (židli) - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu podrazit (židli).

Význam: Podrazit (židli) znamená jít pod ni a zvednout ji nebo jí dát ráz, aby se převrátila.

podškrtnout (chyby)

Podškrtnutím se rozumí přeškrtnutí části textu nebo čísla, aby se zdůraznila jeho nesprávnost nebo neplatnost.

vyznačit (titulky)

Udělat nebo označit něco jasně a zřetelně.

zdůraznit (význam)

Zdůraznit znamená vyzdvihnout něčí myšlenku, úkol či názor.

zvýraznit

Zvýraznit znamená zdůraznit, vyzdvihnout, připomenout, zvýšit význam nebo viditelnost.

vyznačit

Učinit zřetelným nebo zaznamenat; zdůraznit; označit.

vyzdvihnout

Vyzdvihnout znamená vyjádřit pozitivně, zdůraznit, zvýšit důraz na něčí činy, vlastnosti nebo odpovědnost.

Podobná synonyma

vyznačit <co>

Vyznačit znamená označit, zaznamenat či zdůraznit něco.

dopustit se chyby

Udělat chybu nebo selhat ve splnění úkolu nebo povinnosti.

opravovat (chyby)

Opravovat znamená nahradit chybějící nebo poškozené části nebo odstranit chyby.

význam

Význam je síla nebo význam slova, fráze nebo obrazu; to, co dává smysl a rozum lidem.

přikládat (význam)

Přikládat znamená připojit nebo přidat něco k něčemu jinému.

zdůraznit <co>

Zdůraznit znamená podtrhnout nebo podpořit význam části sdělení.

stejný význam

Stejný: stejný, přesný, identický, srovnatelný, shodný.

vyznačit (hranice)

Vyznačit označuje stanovit hranice nebo obrysy něčeho, naznačit či zdůraznit.

překroutit (význam)

Překroutit je změnit směr nebo názor, obracet nebo vykládat věci jinak.

mít význam

Mít význam znamená být důležitý nebo mít významný vliv. Znamená to být významný pro druhé nebo pro situaci.

přičítat (význam)

Přičítat znamená přidat, připočíst k něčemu jinému.

zvýraznit (čáru)

Zvýraznit znamená vizuálně upozornit na důležitou informaci, obvykle pomocí čáry nebo i jiných formátovacích změn.

vyznačit (cestu)

Vyznačit znamená jasně a zřetelně označit cestu.

význam (sdělení)

Význam je definice nebo pochopení slova, myšlenky nebo akce. To je to, co slovo znamená nebo co se očekává.

zkorigovat (chyby)

Opravit chyby, korigovat, učinit změny.

chyby (tiskové)

Chyby (tiskové) jsou nepřesnosti nebo nesprávnosti ve vytištěných materiálech.

dopustit se (chyby)

Dopustit se chyby znamená udělat něco špatně, chybným způsobem nebo se provinit.

zdůraznit

Zdůraznit znamená zvýraznit důležitost nebo význam něčeho.

podškrtnout (řádek)

Podškrtnout označuje vyjádřit souhlas s daným textem obyčejným škrtnutím.