Facebook

Podrazit (židli) - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu podrazit (židli).

Význam: Podrazit (židli) znamená jít pod ni a zvednout ji nebo jí dát ráz, aby se převrátila.

podškrtnout (chyby)

Podškrtnutím se rozumí přeškrtnutí části textu nebo čísla, aby se zdůraznila jeho nesprávnost nebo neplatnost.

vyznačit (titulky)

Udělat nebo označit něco jasně a zřetelně.

zdůraznit (význam)

Zdůraznit znamená vyzdvihnout něčí myšlenku, úkol či názor.

zvýraznit

Zvýraznit znamená zdůraznit, vyzdvihnout, připomenout, zvýšit význam nebo viditelnost.

vyznačit

Učinit zřetelným nebo zaznamenat; zdůraznit; označit.

vyzdvihnout

Vyzdvihnout znamená vyjádřit pozitivně, zdůraznit, zvýšit důraz na něčí činy, vlastnosti nebo odpovědnost.

Podobná synonyma

význam (sdělení)

Význam je definice nebo pochopení slova, myšlenky nebo akce. To je to, co slovo znamená nebo co se očekává.

odčinit (chyby)

Odčinit znamená napravit, vyrovnat se s chybou nebo ji napravit.

zdůraznit

Zdůraznit znamená vyjádřit nějaký názor, myšlenku nebo informaci s větší intenzitou.

vyznačit (hranice)

Vyznačit označuje stanovit hranice nebo obrysy něčeho, naznačit či zdůraznit.

zvýraznit (čáru)

Zvýraznit znamená vizuálně upozornit na důležitou informaci, obvykle pomocí čáry nebo i jiných formátovacích změn.

přikládat (význam)

Přikládat znamená připojit nebo přidat něco k něčemu jinému.

význam

Význam je síla nebo hodnota, kterou něco má; jeho smysl nebo důvod existence.

postihovat (význam)

Postihovat: udělovat tresty, sankce apod. pro nepříznivé jednání.

podškrtnout (řádek)

Podškrtnout označuje vyjádřit souhlas s daným textem obyčejným škrtnutím.

přikládat <čemu> (význam)

Přidávat nebo připojovat části, předměty k něčemu dalšímu; přikládat.

zdůraznit <co>

Zdůraznit znamená zvýraznit nebo podtrhnout důležitost něčeho.

vyznačit <co>

Vyznačit znamená označit, zaznamenat či zdůraznit něco.

vyznačit (cestu)

Vyznačit znamená jasně a zřetelně označit cestu.

vyznačit (stezku)

Vyznačit znamená označit nebo zřetelně ozřejmit nějakou cestu, stezku nebo trasu.

opravovat (chyby)

Opravovat znamená nahradit chybějící nebo poškozené části nebo odstranit chyby.

zkorigovat (chyby)

Opravit chyby, korigovat, učinit změny.

dopustit se (chyby)

Dopustit se chyby znamená udělat něco špatně, chybným způsobem nebo se provinit.

odstranit všechny chyby

Odstranit: napravit všechny chyby a nedostatky, aby byl výsledek dokonalý.

překroutit (význam)

Překroutit je změnit směr nebo názor, obracet nebo vykládat věci jinak.