Facebook

Vyznačit (hranice) - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu vyznačit (hranice).

Význam: Vyznačit označuje stanovit hranice nebo obrysy něčeho, naznačit či zdůraznit.

ohraničit

Ohraničit znamená stanovit nebo udělit hranici, omezit a uzavřít věc, činnost, množství apod.

vymezit

Vymezit znamená určit jasnou hranici, aby bylo možné dobře rozlišit mezi dvěma věcmi, jevy nebo pojmy.

stanovit <co>

Stanovit: určit, stanovit (formální) pravidla, limity nebo hodnoty.

určit

Určit znamená stanovit, vymezit nebo vybrat.

vytknout

Vytknout znamená kritizovat či upozornit někoho na něčí chybu nebo nesprávné jednání.

Podobná synonyma

stanovit

Stanovit znamená určit, definovat, stanoveně předem vymezit.

časově vymezit

Definice časově vymezit: stanovit meze času pro splnění úkolu nebo cíle.

stanovit (předpisem)

Stanovit znamená určit, vyhlásit předpisem (zákonem, nařízením apod.) a povinně platit.

určit <co komu>

Určit : určit, co komu patří nebo co konkrétní osobě vyplývá z dané situace či okolností.

určit (nemoc)

Určit (nemoc): stanovení diagnózy onemocnění na základě symptomů a vyšetření pacienta.

stanovit (postup)

Ustanovení je proces stanovování pravidel, postupů nebo cílů pro nějakou situaci.

vymezit <co>

Vymezit: označit hranice, stanovit lípy, omezit, určit.

ohraničit <co>

Ohraničit: vymezit, stanovit meze, určit hranice.

vymezit (úkol)

Vymezit je definovat, stanovit nebo specifikovat limit, hranici nebo pravidla.

určit <co>

Určit: vybrat nebo stanovit vhodnou osobu nebo věc pro daný účel.

určit (světové strany)

Určit znamená přesně stanovit, identifikovat nebo vymezit hranice nebo charakteristiky.

vytknout <co>

Vytknout: kritizovat, za něco někoho kárat, vyčítat.

určit (osud)

Urcení osudu je myšlenka, že lidé nemají volnou vůli, ale jsou ovládáni některými věcmi, které jsou již dány.

určit <koho>

Určit: rozhodnout, vybrat; odlišit od ostatních nebo stanovit meze.

stanovit si

Ustanovit si cíl, vytvořit plán nebo definovat postup pro dosažení požadovaného výsledku.

přesně určit

Přesně určit: uvést něco s jistotou, odpovídající skutečnosti; provést přesnou identifikaci.

určit (úředně)

Stanovení či vymezení požadavků, pravidel nebo definicí podle zákona nebo předpisu.

určit (předem) <co>

Určit: Určit znamená stanovit nebo vymezit přesnou hodnotu, pořadí nebo rozsah.