Facebook

Vyzdvihnout - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu vyzdvihnout.

Význam: Vyzdvihnout znamená vyjádřit pozitivně, zdůraznit, zvýšit důraz na něčí činy, vlastnosti nebo odpovědnost.

podškrtnout (chyby)

Podškrtnutím se rozumí přeškrtnutí části textu nebo čísla, aby se zdůraznila jeho nesprávnost nebo neplatnost.

vyznačit (titulky)

Udělat nebo označit něco jasně a zřetelně.

zdůraznit (význam)

Zdůraznit znamená vyzdvihnout něčí myšlenku, úkol či názor.

zvýraznit

Zvýraznit znamená zdůraznit, vyzdvihnout, připomenout, zvýšit význam nebo viditelnost.

vyznačit

Učinit zřetelným nebo zaznamenat; zdůraznit; označit.

podrazit (židli)

Podrazit (židli) znamená jít pod ni a zvednout ji nebo jí dát ráz, aby se převrátila.

zdvihnout <co>

Zvednout, povýšit, vyvést nahoru.

zvednout

Zvednout znamená zvýšit nebo povýšit; zvednout může být i vyhodit nebo zvednout telefon.

vybrat (peníze)

Vybrat znamená vyčerpat peníze z účtu nebo rezervy.

vzít

Vzít znamená uchopit, odnést nebo si brát něco nebo někoho.

vytknout <co>

Vytknout znamená kriticky nebo odsuzujícím způsobem upozornit na něco, co bylo provedeno špatně.

zdůraznit

Vyzvednout, zvýraznit nebo zdůraznit důležité informace, aby se zvýšila jejich viditelnost a důraz.

povýšit

Zvýšit postavení, hodnost, úroveň, vyznamnost nebo vážnost někoho nebo něčeho.

povznést

Povznést znamená zvýšit, zlepšit, vyšší úroveň, zintenzivnit.

Podobná synonyma

vzít se <za co>

Vzít se za co: zahájit něco, udělat rozhodnutí nebo akci, převzít odpovědnost.

vzít zespodu

Vzít zespodu znamená dosáhnout čeho, aniž by to někdo tušil. Získat potřebné informace nebo výsledky bez toho, aniž by se to dalo očekávat.

peníze

Peníze jsou měna, kterou používáme ke koupi zboží a služeb, které nám pomáhají uspokojit naše potřeby a životní styl.

význam

Význam je souhrn myšlenek, konceptů nebo objektů, které jsou spojeny s určitým slovem nebo výrazem.

vzít <co>

Vzít: převzít, získat nebo uchvátit něco.

zpronevěřit (peníze)

Zpronevěřit znamená použít peníze nebo majetek k něčemu jinému, než proč byly určeny.

naspořit (peníze)

Naspořit znamená ukládat peníze stranou pro budoucí potřebu.

zvednout se

Zvednout se znamená vstal/a z postele nebo se zvednul/a ze židle a odešel/a.

značný (peníze)

Značný znamená velký, důležitý, významný, početný nebo bohatý, obzvláště u peněz.

vybrat

Vybrat: vybírat z několika možností, vyhledat nejlepší z nich a zvolit si ji.

přičítat (význam)

Přičítat znamená přidat, připočíst k něčemu jinému.

vzít (ze země)

Vzít = odnést, ukrást, převzít nebo vybrat něco z místa, kde je uloženo.

vzít do vazby

Vzít do vazby znamená uvěznit osobu na základě zákonného předpisu a zabránit jí v pohybu.

šetřit (peníze)

Šetřit: udržovat, zachovávat a ukládat finanční prostředky s cílem ušetřit peníze.

vybrat <koho>

Vybrat znamená vyčlenit jednu osobu nebo věc z více možností.

vyznačit (hranice)

Vyznačit označuje stanovit hranice nebo obrysy něčeho, naznačit či zdůraznit.

zdvihnout

Zvednout, podepsat nebo zvednout náladu.

utratit (peníze)

Utratit znamená vynaložit peníze na nějakou koupi nebo službu.

vzít s sebou (na památku)

Vzít si ze situace či místa předmět či vzpomínku jako památku.

vzít lék

Užívat lék jak předepsaný lékařem, aby se zmírnily nebo léčily zdravotní problémy.

soustřeďovat (peníze)

Soustřeďovat je shromažďovat, ukládat a šetřit peníze.

vyznačit <co>

Vyznačit znamená označit, vymezit nebo zvýraznit něco.

vzít <koho> (za ruku)

Vzít za ruku znamená uchopit ruku druhého člověka jako symbol lásky, náklonnosti a podpory.

vyznačit (cestu)

Vyznačit znamená jasně a zřetelně označit cestu.

přejmout (peníze)

Přijmout peníze: obdržet finanční prostředky od někoho jiného.

utrácet (peníze)

Utrácet znamená vynakládat peníze na věci, které nejsou nezbytně nutné.