Facebook

Vyzdvihnout - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu vyzdvihnout.

Význam: Vyzdvihnout znamená vyjádřit pozitivně, zdůraznit, zvýšit důraz na něčí činy, vlastnosti nebo odpovědnost.

podškrtnout (chyby)

Podškrtnutím se rozumí přeškrtnutí části textu nebo čísla, aby se zdůraznila jeho nesprávnost nebo neplatnost.

vyznačit (titulky)

Udělat nebo označit něco jasně a zřetelně.

zdůraznit (význam)

Zdůraznit znamená vyzdvihnout něčí myšlenku, úkol či názor.

zvýraznit

Zvýraznit znamená zdůraznit, vyzdvihnout, připomenout, zvýšit význam nebo viditelnost.

vyznačit

Učinit zřetelným nebo zaznamenat; zdůraznit; označit.

podrazit (židli)

Podrazit (židli) znamená jít pod ni a zvednout ji nebo jí dát ráz, aby se převrátila.

zdvihnout <co>

Zvednout, povýšit, vyvést nahoru.

zvednout

Zvednout znamená zvýšit nebo povýšit; zvednout může být i vyhodit nebo zvednout telefon.

vybrat (peníze)

Vybrat znamená vyčerpat peníze z účtu nebo rezervy.

vzít

Vzít znamená uchopit, odnést nebo si brát něco nebo někoho.

vytknout <co>

Vytknout znamená kriticky nebo odsuzujícím způsobem upozornit na něco, co bylo provedeno špatně.

zdůraznit

Vyzvednout, zvýraznit nebo zdůraznit důležité informace, aby se zvýšila jejich viditelnost a důraz.

povýšit

Zvýšit postavení, hodnost, úroveň, vyznamnost nebo vážnost někoho nebo něčeho.

povznést

Povznést znamená zvýšit, zlepšit, vyšší úroveň, zintenzivnit.

Podobná synonyma

dát peníze (na stůl)

Položit peníze na stůl; symbolizuje poskytnutí finanční podpory.

vybrat si

Vybrat si znamená volit mezi dvěma či více možnostmi, vybírat z nich tu nejvhodnější.

vybrat

Vybrat znamená vybírat mezi možnostmi, vyhledávat nejlepší volbu, vybírat konkrétní věc.

zdvihnout se

Zdvihnout se znamená vstát, postavit se, vzchopit se.

odčinit (chyby)

Odčinit znamená napravit, vyrovnat se s chybou nebo ji napravit.

zvednout (víko)

Otevřít, zvednout víko.

vybrat si <co>

Vybrat si: učinit volbu mezi možnostmi; zvolit si něco z možností.

význam

Význam je soubor pojmů, idejí, konceptů nebo symbolů, které jsou asociovány s určitými slovy nebo věcmi.

vybírat (peníze)

Vybírat peníze znamená vybrat je z účtu nebo jiného finančního zdroje.

utratit peníze (postupně)

Utratit peníze znamená vynaložit peníze na něco, čímž se zbavíme vlastnictví jejich části.

povýšit <koho>

Povýšit znamená posunout někoho na vyšší pozici, přidělit jim vyšší postavení nebo zvýšit jejich hodnost.

šetřit (peníze)

Šetřit: udržovat, zachovávat a ukládat finanční prostředky s cílem ušetřit peníze.

půjčovat (peníze)

Půjčovat peníze je dávat někomu peníze na dočasné užívání s tím, že je později vrátí s úrokem.

vybrat se

Vybrat se znamená dokončit úkol, zvládnout problém či vyřešit situaci.

vzít (na školu)

Vzít na školu znamená dopravit se tam a přinést si vše potřebné pro studium.

vytknout <co komu>

Vytknout někomu něco je ukázat mu jeho chybu nebo ho za něco vyčítat.

defraudovat (peníze)

Defraudovat znamená krást peníze nebo je neoprávněně použít.

zdvihnout se (vítr)

Zdvihnout se: rychle se šířit, silně foukat, zvýšit intenzitu.

peníze

Peníze jsou účetní jednotkou, která se používá k nákupu a prodeji zboží a služeb.

získat soudem (peníze)

Získat peníze soudem znamená dostat je po právním soudním procesu, kde je soud pověřen rozhodnutím o nároku na finanční odškodnění.

přepočítávat (na peníze)

Přepočítávat znamená převést jednotky (např. peníze) na jiné jednotky nebo na jinou veličinu.

zdvihnout

Zvednout, podepsat nebo zvednout náladu.

ušetřit (peníze)

Ušetřit znamená nakupovat s cílem snížit náklady či vynaložené prostředky.

vzít na vědomí

Přijmout a respektovat informaci, představu nebo názor jako relevantní.

podškrtnout (řádek)

Podškrtnout označuje vyjádřit souhlas s daným textem obyčejným škrtnutím.