Facebook

Značně opotřebovat <co> - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu značně opotřebovat <co>.

Význam: Značně opotřebovat znamená velmi znehodnotit, poškodit, odpovídajícím způsobem používáním.

poničit co

Poničit - poškodit, zničit, změnit nebo znehodnotit stav nebo vzhled čeho.

poškodit

Poškodit znamená ublížit, uskodit, poškodit, způsobit škodu nebo újmu.

Podobná synonyma

poškodit se

Poškodit se znamená způsobit si škodu nebo ublížit.

poškodit se (auto)

Pozškodit se auto znamená poškodit jeho karoserii, mechaniku nebo jiné části.

poškodit (nárazem)

Poranit, ublížit, ohrozit (předmět) nárazem; způsobit škodu.

poškodit <co>

Způsobit újmu nebo škodu.

poškodit <koho> (neprávem)

Ublížit někomu fyzicky nebo psychicky, narušit jeho práva, majetek nebo cti.

poškodit (autoritu)

Oslabit, poškozit nebo zpochybnit autoritu nebo důvěru.

poškodit (sirotka)

Poškodit: učinit něco, co poškozuje nebo ohrožuje zdraví, majetek nebo dobré jméno někoho.

poškodit <koho>

Uškodit komukoli fyzicky nebo psychicky, poškozovat jeho zdraví nebo majetek.

poškodit (hračku)

Poškodit znamená ublížit nebo zničit hračku, aby se zhoršila její funkčnost.

poničit

Poničit znamená ničit, zničit nebo poškodit.