Facebook

Upustit <od čeho> - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu upustit <od čeho>.

Význam: Upustit: přestat se držet čeho (např. nároku, představy, myšlenky).

uhodit (do hlavy)

Uhodit do hlavy: použít sílu nebo násilí, aby byl druhý člověk zraněn nebo bylo dosaženo nějakého cíle.

udeřit

Udeřit znamená fyzicky či psychicky napadnout někoho nebo něco silou.

bouchnout

Bouchnout znamená rychle a násilně narazit, vybouchnout nebo jinak pohnout.

hodit (kamenem)

Hodit: házet předměty, např. kameny, balónky, míče, aby se dostaly na místo nebo člověk.

vrhnout

Vrhnout znamená hodit něco daleko před sebe nebo od sebe.

mrštit

Mrštit znamená házet či vyhazovat kamkoli s rychlostí/silou.

zanechat <čeho>

Opustit, nechat něco za sebou, odložit, nechat nebo dát někomu jako dědictví.

nechat <čeho>

Nechat: dopustit až do konce, dovolit, umožnit, povolit.

rozhodnout se (ke sňatku)

Rozhodnout se ke sňatku znamená učinit odvážné a závazné rozhodnutí o budoucnosti, které se vztahuje ke dvěma lidem.

vyřešit <co>

Vyřešit: najít řešení pro problém, úkol nebo situaci.

upadnout

Upadnout znamená padnout k zemi nebo do jiného místa z nejvyššího bodu, nebo upadnout do stavu neúspěchu, zoufalosti nebo bídy.

svalit se

Uskutečnit se rychlým způsobem, dojít k okamžitému konci; sesypat se, skončit.

žuchnout

Žuchnout je slangový výraz pro pád nebo nešťastnou kolizi, kdy člověk jen krátce padá a následně se zase zvedne.

seknout sebou

Udeřit se do země s plnou silou; obvykle provázené padnutím nebo ztrátou vědomí.

Podobná synonyma

nabýt <čeho>

Získat, získat, získat právní účinky nebo vlastnictví.

odlít <čeho>

Odlít znamená odtrhnout se nebo odletět (z čeho, co).

vyprostit se <z čeho>

Vyprostit se z něčeho znamená uniknout z dané situace nebo okolností.

pustit se <do čeho>

Pustit se do čeho: začít s něčím novým; vyzkoušet si něco nového; začít s čímžkoli novým; odhodlaně se pustit do něčeho.

nechat propadnout

Zapomenout, nechat bez odezvy, ignorovat, nebrat v potaz.

přenést <co do čeho>

Přenášet znamená přesunout něco z jednoho místa nebo stavu do druhého.

litovat <čeho>

Litovat čeho znamená projevovat lítost nebo hořkost nad něčím.

vložit <co do čeho>

Vložit je umístit něco do něčeho. Např. vložit klíč do zámku.

vstřebat se <do čeho>

Vstřebat se do čeho znamená plně si osvojit, porozumět, začlenit do svého života.

vydělit <co z čeho>

Vydělit znamená oddělit část z celku.

za sebou

Za sebou: za sebe, za následujícími, v následujícím pořadí.

vycházet <z čeho>

Vycházet znamená získávat informace, inspiraci nebo podporu z něčeho.

z hlavy

Z hlavy znamená vyhýbat se přemýšlení a používat vnitřní schopnosti pamatovat si informace a uvažovat o nich.

osvobodit se <z čeho>

Zbavit se něčeho, co omezuje nebo brání, a získat svobodu.

ubrat <z čeho>

Ubrat znamená snížit množství nebo intenzitu čehokoli.

oprostit <koho od čeho>

Oprostit znamená odstranit něčí vinu nebo odpovědnost, například omlouvou či odpouštěním.

být součástí <čeho>

Být součástí čeho je zapojit se do činnosti nebo procesu, který je již zahájen.

zapadat <do čeho>

Zapadat se vztahuje k situacím, kdy se určitá věc či osoba fyzicky, nebo i symbolicky, stává součástí nebo součástí jednoho celku.

vyřešit

Vyřešit: najít řešení, dojít k závěru nebo konci, zvládnout problém nebo situaci.

dopustit se <čeho>

Dopustit se - udělat něco nebo činit nějakou chybu.

upadnout do (stavu)

Upadnout do (stavu) znamená dosáhnout stavu mysli nebo fyzického stavu, který je pro danou situaci nebo aktivitu nežádoucí.

nevšímat si <čeho>

Ignorovat, nevšímat si čeho/koho.

vydolovat <co z čeho>

Vydolovat znamená získat něco z něčeho díky úsilí a pracovnímu výkonu.

dát se <do čeho>

Začít se něčím zabývat nebo se nějak zapojit.

sníst <čeho> (hodně)

Sníst <čeho> hodně = zkonzumovat velké množství daného jídla.

domáhat se <čeho>

Domáhat se: usilovat o něco, požadovat, vyžadovat.

ustoupit <od čeho>

Ustoupit = zrušit svůj postoj a opustit původní pozici.

elektrické schéma <čeho>

Grafická reprezentace elektrických obvodů a součástek, které jsou propojeny a které tvoří systém.

nechat být

Ponechat v situaci bez zásahu; neinterferovat; nechat osudu, aby převzal kontrolu.

zmocnit se <čeho>

Získat plnou moc a kontrolu nad něčím.