Facebook

Upadnout - synonyma

Celkem nalezeno 23 synonym ke slovu upadnout.

Význam: Upadnout znamená padnout k zemi nebo do jiného místa z nejvyššího bodu, nebo upadnout do stavu neúspěchu, zoufalosti nebo bídy.

uhodit (do hlavy)

Uhodit do hlavy: použít sílu nebo násilí, aby byl druhý člověk zraněn nebo bylo dosaženo nějakého cíle.

udeřit

Udeřit znamená fyzicky či psychicky napadnout někoho nebo něco silou.

bouchnout

Bouchnout znamená rychle a násilně narazit, vybouchnout nebo jinak pohnout.

hodit (kamenem)

Hodit: házet předměty, např. kameny, balónky, míče, aby se dostaly na místo nebo člověk.

vrhnout

Vrhnout znamená hodit něco daleko před sebe nebo od sebe.

mrštit

Mrštit znamená házet či vyhazovat kamkoli s rychlostí/silou.

zanechat <čeho>

Opustit, nechat něco za sebou, odložit, nechat nebo dát někomu jako dědictví.

nechat <čeho>

Nechat: dopustit až do konce, dovolit, umožnit, povolit.

upustit <od čeho>

Upustit: přestat se držet čeho (např. nároku, představy, myšlenky).

rozhodnout se (ke sňatku)

Rozhodnout se ke sňatku znamená učinit odvážné a závazné rozhodnutí o budoucnosti, které se vztahuje ke dvěma lidem.

vyřešit <co>

Vyřešit: najít řešení pro problém, úkol nebo situaci.

svalit se

Uskutečnit se rychlým způsobem, dojít k okamžitému konci; sesypat se, skončit.

žuchnout

Žuchnout je slangový výraz pro pád nebo nešťastnou kolizi, kdy člověk jen krátce padá a následně se zase zvedne.

seknout sebou

Udeřit se do země s plnou silou; obvykle provázené padnutím nebo ztrátou vědomí.

spadnout (na zem)

Padnout na zem, znamená neúspěšné pády, kdy člověk nechce nebo nemůže udržet rovnováhu.

natáhnout se

Roztáhnout se/zvětšit se; prodloužit se; povolit se; rozšířit se.

utrhnout se (knoflík)

Utrhnout se: jednoduše odšroubovat, odtrhnout nebo oddělit knoflík.

odpadnout

Odpadnout znamená ukončit nějaký činnost nebo ztratit zájem o něco.

uvolnit se

Uvolnit se znamená přestat se snažit něco ovládat či řídit a pocítit volnost, relaxaci a uvolnění.

oddělit se

Oddělit se znamená rozdělit se nebo se od sebe vzdalovat; odloučit se od něčeho nebo od někoho, fyzicky nebo emocionálně.

poklesnout (výroba)

Poklesnout = snížit se, mít nižší hodnotu než dříve; obecně se používá pro klesající výrobu.

snížit se

Snížit se znamená zmenšit svou velikost, hmotnost nebo počet; v obecném smyslu poklesnout.

zhoršit se (kvalita)

Zhoršit se znamená změnit se k horšímu a zmenšit kvalitu.

Podobná synonyma

rozumějící se samo sebou

Samozřejmost, jednoduchost, bez nutnosti dalšího vysvětlení.

zhoršit (vztahy)

Zhoršit znamená způsobit, že vztahy přestanou fungovat tak dobře jako dříve.

prožít <čeho> (hodně)

Prožít <čeho> (hodně) znamená zažít to <čeho> intenzivně a naplno.

uhodit

Uhodit je dát někomu ránu, úder nebo kopnutí, které může způsobit bolest nebo zranění.

pouštět se <do čeho>

Začít se angažovat nebo se pustit do něčeho nového.

uchránit se <čeho>

Uchránit se: zbavit se nebezpečí, ohrožení, postihů apod., zabránit tomu, aby nastalo.

želet <čeho>

Želet znamená požadovat něco většího nebo lepšího; často se vztahuje k tomu, že vyžadujeme lepší služby nebo produkty.

všímat si <čeho>

Všímat si: věnovat pozornost, zaměřit se na detaily, sledovat.

seknout

Seknout znamená rychle a náhle ukončit situaci nebo akci.

vzniknout <co z čeho>

Vzniknout: vytvořit se z ničeho, stvořit se.

pletení se (do čeho)

Pletení se je proces skládání a vzájemného propojování vláken, drátů nebo jiných materiálů, aby vytvořily pevnou strukturu.

být součástí <čeho>

Být součástí čeho je zapojit se do činnosti nebo procesu, který je již zahájen.

vyrůstat <z čeho>

Vyrůstat je proces rostoucího vývoje; zahrnuje fyzický, psychický a sociální růst jedince.

vžít se <do čeho>

Vžít se: přijmout, prožít, identifikovat se s .

považovat si <čeho>

Vážit si něčeho; uznávat hodnotu nebo důležitost čehosi.

cenit si <čeho>

Uvážit, ocenit a vážit si čeho/koho. Vyjádřit to nejvyšším uznáním.

ovíjet <co kolem čeho>

Ovíjet znamená obmotávat kolem něčeho pásy, pásky, hadříky, provazy apod.

natáhnout

Natáhnout se znamená protáhnout tělo nebo končetinu a uvolnit svaly.

řazený (za sebou)

Řazený znamená uspořádaný v určitém pořadí, v pořadí, v němž položky nebo prvky následují po sobě.

proniknout <do čeho> (špína)

Proniknout do špíny znamená překonat obtíže a dojít ke skrytým informacím.

zhoršit se (nemoc)

Zhoršit se znamená stav, kdy se nemoc zesílí a stává se horší.

hodit se

Vhodit se, doplnit se, dobře se hodit.

domoci se <čeho>

Domoci se čeho: získat, obstarat nebo dosáhnout něčeho, co je důležité nebo požadované.

hodit <co kam>

Hodit znamená vhození čehokoli kamkoli. Může to být hodit srdce k někomu, hodit věc na stůl nebo hodit lano přes palubu.

mít <z čeho> (zisk)

Mít zisk: získat finanční prospěch nebo jinou užitečnou výhodu.

rozhodnout se

Rozhodnout se je učinit volbu, jít do určitého směru, vybrat mezi možnostmi a následovat ji.

usekávat (hlavy)

Usekávat znamená odříznout část těla, obvykle hlavu.

přidržet se <koho n. čeho>

Držet se čeho/koho: zůstat věrný názoru/činu/osobě, nezměnit jej/ho, dodržet jej/ho.

těžit <z čeho>

Těžit znamená získávat nebo vytěžit něco, co je užitečné, jako jsou suroviny, surový materiál nebo energie.

být důsledkem <čeho>

Být důsledkem čeho: vyplývat z předchozího, být výsledkem čeho.