Facebook

Upadnout - synonyma

Celkem nalezeno 23 synonym ke slovu upadnout.

Význam: Upadnout znamená padnout k zemi nebo do jiného místa z nejvyššího bodu, nebo upadnout do stavu neúspěchu, zoufalosti nebo bídy.

uhodit (do hlavy)

Uhodit do hlavy: použít sílu nebo násilí, aby byl druhý člověk zraněn nebo bylo dosaženo nějakého cíle.

udeřit

Udeřit znamená fyzicky či psychicky napadnout někoho nebo něco silou.

bouchnout

Bouchnout znamená rychle a násilně narazit, vybouchnout nebo jinak pohnout.

hodit (kamenem)

Hodit: házet předměty, např. kameny, balónky, míče, aby se dostaly na místo nebo člověk.

vrhnout

Vrhnout znamená hodit něco daleko před sebe nebo od sebe.

mrštit

Mrštit znamená házet či vyhazovat kamkoli s rychlostí/silou.

zanechat <čeho>

Opustit, nechat něco za sebou, odložit, nechat nebo dát někomu jako dědictví.

nechat <čeho>

Nechat: dopustit až do konce, dovolit, umožnit, povolit.

upustit <od čeho>

Upustit: přestat se držet čeho (např. nároku, představy, myšlenky).

rozhodnout se (ke sňatku)

Rozhodnout se ke sňatku znamená učinit odvážné a závazné rozhodnutí o budoucnosti, které se vztahuje ke dvěma lidem.

vyřešit <co>

Vyřešit: najít řešení pro problém, úkol nebo situaci.

svalit se

Uskutečnit se rychlým způsobem, dojít k okamžitému konci; sesypat se, skončit.

žuchnout

Žuchnout je slangový výraz pro pád nebo nešťastnou kolizi, kdy člověk jen krátce padá a následně se zase zvedne.

seknout sebou

Udeřit se do země s plnou silou; obvykle provázené padnutím nebo ztrátou vědomí.

spadnout (na zem)

Padnout na zem, znamená neúspěšné pády, kdy člověk nechce nebo nemůže udržet rovnováhu.

natáhnout se

Roztáhnout se/zvětšit se; prodloužit se; povolit se; rozšířit se.

utrhnout se (knoflík)

Utrhnout se: jednoduše odšroubovat, odtrhnout nebo oddělit knoflík.

odpadnout

Odpadnout znamená ukončit nějaký činnost nebo ztratit zájem o něco.

uvolnit se

Uvolnit se znamená přestat se snažit něco ovládat či řídit a pocítit volnost, relaxaci a uvolnění.

oddělit se

Oddělit se znamená rozdělit se nebo se od sebe vzdalovat; odloučit se od něčeho nebo od někoho, fyzicky nebo emocionálně.

poklesnout (výroba)

Poklesnout = snížit se, mít nižší hodnotu než dříve; obecně se používá pro klesající výrobu.

snížit se

Snížit se znamená zmenšit svou velikost, hmotnost nebo počet; v obecném smyslu poklesnout.

zhoršit se (kvalita)

Zhoršit se znamená změnit se k horšímu a zmenšit kvalitu.

Podobná synonyma

dotýkat se <čeho>

Dotýkat se: fyzicky se přiblížit k určité věci, udělat kontakt mezi dvěma objekty nebo osobami.

pohled <do čeho>

Pohled je výrazný, významný a vysoce informativní náhled do něčeho.

vyzouvat se <z čeho>

Odstranit obuv, boty, oděv nebo jinou část oděvu z těla.

zhoršit

Zhoršit znamená způsobit, že se něco stane horším, klesá kvalita nebo se stav zhoršuje.

litovat <čeho>

Litovat čeho znamená projevovat lítost nebo hořkost nad něčím.

včleňovat <co do čeho>

Včleňovat znamená zahrnout nebo začlenit něco do něčeho jiného.

oddělit

Oddělit znamená rozdělit, rozlišit nebo od sebe odtrhnout.

odradit <koho od čeho>

Odradit - vyvolat odpor, odehnat od činnosti, odvrátit pozornost.

kvalita

Kvalita je charakteristika výrobku nebo služby, která je určena její úrovní, spolehlivostí a vlastnostmi.

pustit se <do čeho>

Začít se něčím zabývat, uchopit něco nového a pustit se do toho.

nechat <co komu>

Nechat znamená povolit druhému, aby si to užíval, používal nebo si to vzal.

utrhnout <co> (výstřelem)

Odtrhnout co od sebe silou, násilím nebo výstřelem.

spadnout

Spadnout znamená náhle dopadnout na zem nebo do jiného místa, např. při pádu z výšky, při skoku nebo při náhlém zhroucení.

dát se <do čeho>

Začít se něčím zabývat nebo se nějak zapojit.

udeřit <koho>

Fyzicky někoho napadnout, kopnout, uhodit nebo jinak fyzicky zasáhnout.

vkládat <co do čeho>

Vkládat znamená zařadit, umístit něco do jiného.

usekávat (hlavy)

Usekávat znamená odříznout část těla, obvykle hlavu.

nechat stranou

Nechat stranou znamená přehlížet, ignorovat nebo odmítnout.

odpadávat <od čeho>

Odpadávat znamená postupně se vzdalovat od něčeho; opouštět to, přestat se toho účastnit nebo se toho vzdát.

hodit <koho> (do vody)

Hodit do vody znamená násilně a náhle vhánět člověka do vody.

nevšímat si <čeho>

Nevšímat si čeho znamená ignorovat, přehlížet nebo se nezajímat o něco.

domáhat se <čeho>

Domáhat se: usilovat o něco (nárokovat, požadovat, vyžadovat).

vyluhovat <co z čeho>

Vyluhování je proces, který se používá k extrahování látek z jedné směsi do druhé pomocí rozpouštědla.

uvolnit

Uvolnit znamená uvolnit napětí, naprosto se odpojit, odložit starosti a odpočinout si.

zaplést se <do čeho>

Do něčeho se zaplést = vložit se do něčeho, do čeho se ještě nedávno nezapojovalo.

vznikat <z čeho>

Vznikat: objevovat se, být zdrojem počátku; získávat postupně existenci či sílu.

zříci se <čeho>

Odmítnout nebo se vzdát něčeho; odmítnout či opustit činnost, názor, postoj nebo odpovědnost.

snížit

Snížit znamená zmenšit, omezit, zredukovat nebo zmenšit množství čeho.