Facebook

Vrhnout - synonyma

Celkem nalezeno 19 synonym ke slovu vrhnout.

Význam: Vrhnout znamená hodit něco daleko před sebe nebo od sebe.

uhodit (do hlavy)

Uhodit do hlavy: použít sílu nebo násilí, aby byl druhý člověk zraněn nebo bylo dosaženo nějakého cíle.

udeřit

Udeřit znamená fyzicky či psychicky napadnout někoho nebo něco silou.

bouchnout

Bouchnout znamená rychle a násilně narazit, vybouchnout nebo jinak pohnout.

hodit (kamenem)

Hodit: házet předměty, např. kameny, balónky, míče, aby se dostaly na místo nebo člověk.

mrštit

Mrštit znamená házet či vyhazovat kamkoli s rychlostí/silou.

zanechat <čeho>

Opustit, nechat něco za sebou, odložit, nechat nebo dát někomu jako dědictví.

nechat <čeho>

Nechat: dopustit až do konce, dovolit, umožnit, povolit.

upustit <od čeho>

Upustit: přestat se držet čeho (např. nároku, představy, myšlenky).

rozhodnout se (ke sňatku)

Rozhodnout se ke sňatku znamená učinit odvážné a závazné rozhodnutí o budoucnosti, které se vztahuje ke dvěma lidem.

vyřešit <co>

Vyřešit: najít řešení pro problém, úkol nebo situaci.

upadnout

Upadnout znamená padnout k zemi nebo do jiného místa z nejvyššího bodu, nebo upadnout do stavu neúspěchu, zoufalosti nebo bídy.

svalit se

Uskutečnit se rychlým způsobem, dojít k okamžitému konci; sesypat se, skončit.

žuchnout

Žuchnout je slangový výraz pro pád nebo nešťastnou kolizi, kdy člověk jen krátce padá a následně se zase zvedne.

seknout sebou

Udeřit se do země s plnou silou; obvykle provázené padnutím nebo ztrátou vědomí.

hodit <co kam>

Hodit znamená vhození čehokoli kamkoli. Může to být hodit srdce k někomu, hodit věc na stůl nebo hodit lano přes palubu.

nasadit (do boje)

Poslat ozbrojenou jednotku do boje, aby zastavila nepřítele.

zvracet

Zvracet znamená vyvolaně vyvrhovat obsah žaludku z úst, často s nepříjemným zápachem.

blít

Blít je slangové slovo pro vyprazdňování střev, které je obvykle spojeno s bolestivou nebo nepříjemnou zkušeností.

blinkat (dítě)

Blinkat znamená pro děti oční pohyb, který je součástí obecného vyjádření. Je to způsob, jak se děti projevují, když se učí o světě kolem sebe.

Podobná synonyma

dopracovat se <čeho>

Dopracovat se čeho znamená dosáhnout požadovaného výsledku, dokončit úkol nebo proces do jeho konečné fáze.

hodit se

hodit se znamená být příhodný, vhodný nebo vyhovovat.

upadnout do spánku

Usnout, ztratit vědomí, uvolnit se a relaxovat.

konejšit (dítě)

Konejšit znamená dávat dítěti pocit bezpečí a pochopení, aby se uklidnilo a uvolnilo napětí, které prožívá.

dítě

Dítě je osoba do 18 let, která ještě není zletilá a nezodpovídá za své činy.

nasadit

Zahájit nebo začít s něčím, co bylo předtím zamýšleno.

nechat <co kde>

Nechat: ponechat, opustit, dovolit; ponechat (něco) na místě, nechat být (něco); nechat někoho, aby dělal něco; přestat se starat o něco.

profitovat <z čeho>

Profitovat znamená vydělávat peníze z něčeho.

odpadávat <od čeho>

Odpadávat znamená postupně se vzdalovat od něčeho; opouštět to, přestat se toho účastnit nebo se toho vzdát.

vpalovat <co do čeho>

Vpalovat znamená zasouvat cosi do něčeho otvoru, například hřebík do dřeva.

nevážit si <čeho>

Nevážit si <čeho> znamená nerespektovat, nebrat v úvahu nebo zneužívat něčí úsilí nebo schopnosti.

mlátit <do čeho>

Mlátit: bušit do něčeho silou, případně něčím těžkým, aby byl cíl zničen nebo poškozen.

upadnout do snění

Upadnout do snění znamená uvolnit se a vychutnat si krásný, relaxační stav mysli a těla.

vzdát se <čeho>

Přestat se něčeho držet; odmítnout, vzdát se.

dát se <do čeho>

Dát se: začít se něčím zabývat, aplikovat něco do praxe.

neznalý <čeho>

Neznalý = nedostatečně informovaný, neinformovaný o něčem; neznalost.

dotýkat se <čeho>

Fyzicky se dotknout, pracovat s čím, manipulovat s čím.

vyjmout <co z čeho>

Odstranit co z čeho, odpojit co od čeho, vyjmout co z čeho.

využívat <čeho>

Využívat: využívat čeho/čeho se týká, znamená používat nějaký zdroj, možnosti nebo výhody k dosažení určitého cíle.

hledět si <čeho>

Hledět si čeho znamená dbát na to, aby se o něco staralo nebo se o ně postaralo.

adoptovat (dítě)

Adoptovat znamená přijmout cizího dítě do rodiny a brát ho jako vlastní.

štítit se <čeho>

Bránit se čemu, chránit se před něčím.

vyrvat <co z čeho>

Vyrvat je vytrhat nebo vytáhnout něco z něčeho silou nebo vytrvalostí.

litovat <čeho>

Litovat čeho znamená projevovat lítost nebo hořkost nad něčím.

zabudovat <co do čeho>

Zabudovat znamená začlenit, vložit nebo zainstalovat nějakou věc do jiného systému nebo produktu.

zhostit se <čeho>

Zhostit se čeho znamená převzít odpovědnost za danou činnost, aktivitu nebo situaci.

hodit

Hodit znamená házet, zařadit něco do určité kategorie, nebo něco vhodného najít.

týt <z čeho>

Týt je slangové slovo pro "ucpat" nebo "zastavit", obvykle používané ve vztahu k zastavení nějakého druhu chování.