Facebook

Profitovat <z čeho> - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu profitovat <z čeho>.

Význam: Profitovat znamená vydělávat peníze z něčeho.

přesvědčovat <koho o čem>

Přesvědčovat znamená přesvědčit ostatní o něčem prostřednictvím argumentů a důkazů.

agitovat

Agitovat znamená vzbuzovat silné emoce a vyvolávat veřejnou diskuzi a následně i akci.

verbovat

Verbovat znamená shánět lidi, aby se účastnili nějakého projektu nebo akce.

brát <co>

Brát: přijmout, uchopit, vzít, získat, zabrat, použít, užít.

čerpat

Čerpat znamená odebírat něco, co je nebo může být využito později; obvykle energii, informace nebo peníze.

nabývat

Nabývat znamená získávat, dostávat nebo získávat něco, co dříve nemělo.

Podobná synonyma

poslat pryč <koho n. co>

Odeslat někoho nebo něco pryč; ukončit jejich přítomnost.

brát

Brát znamená vzít si či převzít něco do vlastnictví nebo použití; může to být nějaká věc, úkol nebo odpovědnost.

narazit <na koho>

Narazit na někoho znamená potkat ho nečekaně.

zdolat <koho>

Zdolat : dosáhnout vítězství nad , porazit a ukončit jeho nadvládu.

zabíjet <koho>

Zabíjet znamená fyzicky usmrtit člověka nebo zvíře.

předčit <koho>

Předčit znamená dosáhnout lepších výsledků než někdo jiný.

porazit <koho>

Porazit: vyhrát nad někým, porazit ho ve výzvě, souboji nebo zápase.

zkazit <koho n. co>

Zkazit: Ničit nebo poškodit něčí či něčí vlastnosti, činnosti nebo vlastnictví.

dostat <koho>

Dostat: obdržet, získat (něco/někoho).

převést <na koho> (majetek)

Přenést majetek na druhou stranu.

zamilovat se <do koho>

Zamilovat se znamená projevit silnou lásku a touhu po tom druhém.

trestat <koho>

Trestat je postihovat osobu za provedení určitého zločinu, obecně za porušení zákona.

donutit <koho k čemu>

Donutit znamená násilným způsobem přinutit někoho k činu či akci.

chystat se <na koho>

Chystat se: připravit se (fyzicky nebo psychicky) na něco/někoho.

zlehčovat <koho n. co>

Zlehčovat znamená snižovat důležitost, vážnost nebo váhu něčího.

nevražit <na koho n. co>

Nevražit - nesouhlasit a nevykazovat sympatie k něčímu, čemu nebo komu.

utišit <koho>

Utišit: zklidnit, umlčet, přerušit.

podávat žalobu <na koho>

Podávat žalobu znamená podat stížnost nebo návrh v soudním řízení proti komukoli.

přezírat <koho>

Přezírat znamená posuzovat jej s nadřazeností a povýšeností.

zprostit <koho>

Odstranit něčí závazky nebo vinu.

napadnout <koho>

Napadnout znamená fyzicky či verbálně útočit na někoho, například při bitce nebo nařčením.

chránit <koho>

Chránit znamená ochraňovat, dbát o bezpečí a zdraví někoho.

přemlouvat <koho>

Přemlouvat znamená vyjednávat, argumentovat a prosit o něco, často o souhlas s něčím.

střídat <koho kým>

Střídat znamená měnit se v činnosti nebo funkci v určitém časovém interválu. Ve vztahu k lidem to znamená vyměňovat se v provedení určitých činností.

zmocnit se <koho> (strach)

Zmocnit se strachu: obávat se něčeho nebo někoho a vzít to do vlastních rukou.

vzít se <za koho>

"Vzít se za koho" znamená spojit se s někým, slíbit věrnost a stát se partnerem.

osvobodit <koho>

Uvolnit někoho z pout, povinností nebo jiného omezení/závazku.

přimět <koho k čemu> (násilím)

Donutit (násilím) někoho, aby něco udělal nebo aby se nějak zachoval.

přemluvit <koho>

Vyzvat někoho, aby se rozhodl nebo udělal něco, co by neudělal bez této výzvy.

napadnout <koho co>

Napadnout znamená fyzicky nebo psychicky útočit, například pomocí fyzické síly nebo slovního napadání.