Facebook

Vyváznout <z čeho> - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu vyváznout <z čeho>.

Význam: Vyváznout: získat úlevu z nebezpečí či potíží; najít řešení.

ujet

Ujet znamená uniknout nebo se vyhnout něčemu nebo někomu, obvykle nečekaným nebo nežádoucím způsobem.

sklouznout

Sklouznout znamená plynulé a rychlé pohybování těla po něčem, jako je například země nebo skluzavka.

podklouznout

Projít něčím tak, že se na něm neudržíte, nebo se pohybujete zpomaleně a obtížně.

smeknout se

Smeknout se je vyjádření úcty, klanění se nebo se sklonění, aby se vyjádřila úcta a respekt.

vyklouznout <co komu>

Vyklouznout: uniknout, dostat se z něčeho/z něčí přítomnosti nebo vlivu.

uniknout <čemu>

Uniknout čemu znamená uprchnout, vymanit se z čeho nebo se vyhnout čemu.

vyhnout se <čemu>

Vyhnout se: uniknout, obejít, izolovat se, vyvarovat se.

Podobná synonyma

dát <komu> (snídani)

Dát snídani znamená poskytnout jídlo k snídani, například čaj, mléko, pečivo nebo ovoce.

poskytnout <komu> výhodu

Dát něco, co mu přinese výhodu nebo užitek.

vybídnout <koho k čemu>

Pozvat, aby se daná osoba zapojila do něčeho, co jí je nabídnuto.

ujet (na sněhu)

Ujet znamená projet nějakou dráhu na sněhu se sjezdovým lyžováním nebo snowboardingem.

vysvětlovat <co komu>

Vysvětlovat znamená vysvětlit člověku myšlenku, pojem nebo logiku, aby jim bylo více jasné.

rozumět <čemu>

Pochopit, porozumět, umět interpretovat a správně pochopit.

hrozit <komu>

Hrozit znamená vyhrožovat nebo dávat najevo, že se něco stane, pokud se nesplní nějaké požadavky.

vzhledem k čemu

Vzhledem k čemu: odkaz na situaci, v níž se vztahuje; souhrn je stručný a jasný souhrn toho, o čem je řeč.

připlést se <k čemu>

Připlést se k něčemu znamená se k něčemu připojit, do něčeho se zapojit či se něčemu přidat.

přiřadit <co čemu>

Přiřadit znamená označit určitou věc nebo osobu za danou věc nebo osobu.

poradit <co komu> (tajně)

Poradit znamená poskytnout radu či návrh, jak postupovat v určité situaci.

pomoci <komu>

Pomoc znamená poskytovat podporu nebo pomoc dané osobě.

kvůli čemu

Kvůli čemu je výraz, který se používá pro označení jedné nebo více záměrných činností, činů nebo událostí.

bránit <čemu>

Bránit je chránit před útokem nebo překážkou, ochránit před poškozením nebo ztrátou.

nadávat <komu>

Nadávat znamená vyjadřovat zlost a nelibost vůči někomu slovním způsobem.

vytknout <co komu>

Vytknout někomu něco je ukázat mu jeho chybu nebo ho za něco vyčítat.

vyhovovat <komu>

Být schopným/schopnou přizpůsobit se, aby vyhovoval/a představám někoho jiného.

přizpůsobený <čemu>

Přizpůsobený: upravený pro určitou situaci, aby odpovídal potřebám nebo okolnostem.

bránit v dýchání <komu>

Bránit někomu v dýchání znamená zabránit mu ve volném a neomezeném dýchání.

nepřihlédnout <k čemu>

Nepřihlédnout znamená nevzít v úvahu, ignorovat, nebrat v potaz.

zavděčit se <komu>

Udělat něco, čím se dotyčné osobě zavděčíme, abychom jí projevili naši vděčnost.

ujídat <komu čeho n. co>

Ujídat: konzumovat části čeho/čeho a odebírat části druhému.

se zřetelem <k čemu>

Význam slova závisí na kontextu, ve kterém je použito. Obecně je to však uskutečňování činností nebo vytváření stavů s cílem dosáhnout určitého cíle.

děkovat <komu>

Uznale poděkovat za jeho/její činy/služby.

snížit <komu> (plat)

Snížit (plat) znamená odečíst část peněz z platu, který daná osoba obdrží.

být nevěrný <komu>

Být nevěrný znamená podvádět, lhát a mít milostný vztah s někým jiným než s partnerem.

nabít <komu>

Poskytnout podporu, radu nebo pomoc někomu.

dávat tvar <čemu>

Dávat tvar: přizpůsobovat něco tak, aby vyhovovalo určitému účelu nebo požadavkům.

vzdorovat <čemu>

Vzdorovat znamená odolávat čemukoli, čemu se snažíte čelit, být odolný a nedávat se.

znechucovat <co komu>

Znechucovat (komu) znamená vyvolávat u někoho odpor, nesympatie nebo odmítání.