Facebook

Mírnit (spor) - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu mírnit (spor).

Význam: Mírnit znamená přirozeně a diplomaticky snižovat intenzitu napětí nebo případného sporu.

ulévat

Ulévat je verbální forma pro uvolňování tekutin, jako je voda, olej nebo kapalina.

dusit

Dusit znamená přinutit něco nebo někoho k úplnému zastavení nebo zmrazení tím, že se mu zabrání v přístupu k činnostem, potřebám nebo prostředkům.

tlumit (oheň)

Tlumit znamená snížit intenzitu, v tomto případě oheň, a omezit jeho šíření.

ukájet

Ukájet je synonymum pro úlevu, zbavení se napětí nebo utišení hněvu, obvykle prostřednictvím slov nebo rozhovoru.

tišit (žízeň)

Tišení žízně znamená uspokojení žízně, například pomocí pití.

chlácholit <koho>

Chlácholit znamená uklidňovat a ujišťovat koho.

uklidňovat

Zklidňovat, pomáhat klidně a pohodlně se cítit; usmířit, uklidnit napětí a stres.

Podobná synonyma

sočit <na koho>

Sočit na někoho znamená vyjadřovat nespokojenost nebo nesouhlas s jeho činy nebo postoji.

uklidnit <koho>

Uklidnit znamená zmírnit jeho/její úzkost, hněv nebo vztek, aby se cítili lépe.

poškodit <koho>

Poškodit : učinit škodu, zranit, ublížit, naškodit.

naléhat <na koho>

Naléhat znamená vyžadovat okamžité jednání od konkrétní osoby; trvat na tom, aby se udělalo něco i přes odpor.

vytrhnout <koho> (ze snění)

Vytrhnout někoho ze snění znamená probudit ho z představivosti a začít se soustředit na to, co se děje ve skutečnosti.

ukojit (žízeň)

Ukojit znamená uspokojit, zbavit žízně.

podporovat <koho>

Podporovat znamená dát mu pomoc, motivaci a důvěru, aby dosáhl jeho cílů.

platit <za koho> kauci

Platit kauci znamená zaplatit částku peněz pro určitého člověka, aby měl právo na vydání z vazby nebo pro osvobození od obvinění.

napadat <koho co>

Napadat znamená fyzicky nebo psychicky útočit na někoho nebo něco.

podat žalobu <na koho>

Podat žalobu: formální žádost o soudní rozhodnutí vůči někomu.

doběhnout <koho>

Doběhnout - doběhnout k někomu fyzicky, aby se s ním setkal/a.

unavit <koho>

Unavit znamená namáhat, fyzicky či psychicky vyčerpat.

hanět <koho n. co>

Hanět znamená kritizovat, odsoudit nebo pomlouvat koho nebo něco.

najít <koho>

Najít znamená objevit nebo nalézt osobu, věc nebo informaci, kterou hledáte.

odstranit <koho>

Odstranit: odstranit/odstranit/odejmout/vymazat/zrušit (člověka/věc).

vyčerpávat <koho> (nervově)

Vyčerpávat se znamená vyčerpat fyzickou či psychickou sílu, čímž člověk trpí únavou a vyčerpáním.

zapracovat <koho>

"Zapracovat" znamená vložit něčí úsilí do činnosti nebo projektu, aby byl úspěšně dokončen.

zohavit <koho n. co>

Zohavit znamená zlepšit vzhled, zdobit nebo ozdobit něčí vzhled nebo vzhled něčeho.

osvobodit <koho>

Uvolnit koho z pout, vysvobodit ho z nevolnictví, násilí a jiných form otroctví.

dopravovat <koho n. co> (s eskortou)

Dopravovat znamená převést osobu nebo věc z místa na místo s eskortou.

nahradit <koho>

Vyměnit koho/co za něco jiného; začít používat něco jiného místo toho původního.

tlumit

Tlumit znamená snižovat sílu nebo intenzitu, často zvuku, světla nebo jiných druhů energie.

zaopatřit <koho>

Poskytnout požadovanou věc nebo materiál pro potřebu koho nebo čeho.

uhnat <koho>

Uhnat znamená nutit někoho k rychlému a intenzivnímu pohybu, obvykle k cíli, aby splnil úkol nebo stihl něco dokončit.

deportovat <koho kam>

Deportovat je zákonný proces, který se vztahuje na vyhoštění někoho z jednoho státu do jiného.

dostat <z koho> (peníze)

Dostat (peníze) znamená získat finanční prostředky od někoho jiného.

pojmenovávat <koho n. co>

Pojmenovávat je vymezovat, dávat jméno nebo označení něčemu nebo někomu.

zmocňovat se <koho>

Využívat bez oprávnění právní moci nebo autority k ovládnutí a vykořisťování někoho nebo něčeho.

postrašit <koho>

Postrašit - zastrašit člověka, aby se vzdal nějakého úmyslu nebo aby se vyhnul nebezpečí.

předcházet <koho>

Předcházet znamená jít před něčím nebo někým; zabránit nebo předvídat něco, co se může stát.