Facebook

Rozprávět - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu rozprávět.

Význam: Vyprávět příběhy nebo vyprávět o něčem; vyjadřovat se slovy nebo mluvit o něčem.

projednávat <co>

Projednávat znamená diskutovat, analyzovat a hledat řešení zadaného problému.

jednat <o čem>

Jednat znamená usilovat o něco nebo se s někým rozhodovat, aby se dosáhlo určitého cíle.

hovořit

Hovořit: mluvit, sdílet informace a myšlenky verbálně, vyprávět, vysvětlovat.

debatovat

Debatovat znamená vést diskuzi o nějakém tématu s důrazem na argumentaci a účastníkům diskuze umožnit vyjádřit svůj názor.

diskutovat

Diskutovat znamená ve dvou nebo více lidech vést výměnu názorů a argumentů na určité téma.

rozmlouvat

Rozmlouvat znamená vést dialog nebo debatu s někým, aby se dosáhlo nějakého vyjednávacího výsledku.

rokovat

Rokovat znamená jednat, projednávat a diskutovat o nějakém problému nebo tématu.

mlčet

Mlčet znamená nemluvit, držet jazyk za zuby, nevyjadřovat své myšlenky či názory.

Podobná synonyma

jednat <s kým jak>

Jednat znamená vyjednávat a jednat s někým jiným, aby se dosáhlo dohody nebo řešení.

hovořit <s kým>

Mluvit, komunikovat s někým.

jednat <jak>

Jednat je vyjednávat, jednat ve smyslu jednat jako představitel, vyjednávat s druhými a přijímat konečná rozhodnutí.

rozmlouvat <s kým o čem>

Rozmlouvat: vést přátelský hovor a diskutovat o čemkoli s někým.

nutit mlčet

Nutit mlčet znamená donutit někoho, aby se o něčem nezmiňoval nebo nemluvil.

jednat

Jednat znamená činit či podnikat kroky pro dosažení nějakého cíle.

rozmlouvat <s kým>

Rozmlouvat je vyjednávat nebo diskutovat s někým o něčem.

jednat nečestně

Jednat nečestně znamená podvádět, lhát a manipulovat s cílem získat neoprávněnou výhodu.

přinutit mlčet <koho>

Umlčet někoho, donutit ho mlčet.

jednat lehkomyslně

Jednat lehkomyslně znamená jednat nezodpovědně, bez ohledu na důsledky nebo bez ohledu na etiku.

jednat (obratně)

Agonovat, jednat aktivně; vyjednávat, bojovat za svou pozici.

rokovat <o čem>

Rokovat znamená jednat, vyjednávat o něčem.

hovořit <o kom>

Mluvit o někom; vyjadřovat své myšlenky, názory a pocity o někom.

rozmlouvat <co komu>

Rozmlouvat = mluvit, diskutovat o něčem s někým, aby se dosáhlo dohody.

hovořit (hlasitě)

Mluvit, vyjadřovat se slovy, vyslovovat názory či myšlenky nahlas.