Facebook

Jednat lehkomyslně - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu jednat lehkomyslně.

Význam: Jednat lehkomyslně znamená jednat nezodpovědně, bez ohledu na důsledky nebo bez ohledu na etiku.

riskovat

Riskovat znamená podstoupit riziko nebo rizikové situace, aby se dosáhlo cíle nebo zisku.

dávat v sázku <co>

Dávat v sázku znamená riskovat část svého majetku nebo nějakou činnost, aby se získalo něco lepšího.

Podobná synonyma

dávat

Dávat: přinést, poskytnout něco někomu jako dar nebo odměnu.

dávat (lék)

Podávat lék, aby pacient obdržel léčbu.

dávat za pravdu

Uznat něčí názor nebo argument jako správný a přijmout jej jako vlastní.

dávat <komu> (cenu)

Přidělit někomu cenu nebo ocenění za úspěch, výkon nebo zásluhy.

dávat tvar <čemu>

Dávat tvar: přizpůsobovat něco tak, aby vyhovovalo určitému účelu nebo požadavkům.

dávat do oběhu

Dávat do oběhu znamená šířit nějaký materiál, informace či peníze do širokého okolí.

dávat inspiraci

Inspirovat k novým myšlenkám a nápadům; motivovat druhé k činům.

dávat <co kam>

Dávat znamená poskytnout nebo předat něco někomu nebo něčemu.

dávat sbohem

Loučení; rozloučení se s někým, odchod s přáním štěstí.

dávat dolů

Snížit, odepřít, odmítnout.

dávat na místo

Dávat na místo znamená postavit nebo umístit či uložit předmět na odpovídající místo.

dávat na sebe

Použít nebo obléknout oblečení, aby se zvýraznil vzhled nebo postoj člověka.

dávat (k dispozici)

Dávat znamená poskytnout něčemu nebo někomu něco, co jim dává přístup nebo využití.

dávat dohromady

Sloučit nebo sjednotit různé komponenty do jednoho celku.

dávat <co pod co>

Dávat znamená poskytnout něco pod něčím jiným; jmenovitě přidat něco pod již existující věc.

dávat násadu

Dávat násadu znamená poskytovat radu nebo poučení, aby se lidé mohli řídit.

dávat pozor <na co>

Dávat pozor: věnovat pozornost, být pozorný, zjišťovat si informace, aby bylo možné podniknout vhodná opatření.

dávat <co komu>

Dávat: předávat něčemu nebo někomu něco, přednostně jako dar nebo platbu.

dávat (za úkol)

Dávat (za úkol): vyžadovat, aby někdo provedl něco; delegovat úkol.

dávat tip

Dávat tip je vyjádření názoru, doporučení nebo rady k různým tématům.

dávat peníze <na co>

Dávat peníze: poskytnout finanční prostředky, platbu v hotovosti, či platebním prostředkem.

dávat do tisku

Publikování textu nebo materiálu do tisku, případně na web.

dávat <co> do zástavy

Vložit něco do zástavy jako záruku splacení dluhu, čímž se vlastník zavazuje vyplatit je.

dávat (k uvážení)

Dávat: poskytovat, předávat nebo přidělovat něco; obětovat něco; příspěvovat či účastnit se.

dávat se <do čeho>

Dávat se: vyvíjet úsilí, obětovat energii a čas pro dosažení cíle.