Facebook

Jednat <s kým jak> - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu jednat <s kým jak>.

Význam: Jednat znamená vyjednávat a jednat s někým jiným, aby se dosáhlo dohody nebo řešení.

umisťovat (náklad)

Umístění nákladu je proces přesunu zboží z jednoho místa na druhé.

klást (na talíř)

Klást znamená dávat něco na talíř, například jídlo, nápoje nebo jiné předměty.

ukládat <komu> (úkoly)

Ukládat úkoly znamená přidělovat jim úkoly nebo je přiřazovat a připomínat jejich splnění.

zacházet <jak> (s vězněm)

Jednat s vězněm s úctou, respektem a ohleduplností.

konzervovat (okurky)

Konzervovat znamená zachovat nebo uložit potraviny, jako jsou okurky, pomocí soli, cukru nebo octa.

Podobná synonyma

překážet <co komu>

Překážet znamená zabránit někomu v dosahování cíle nebo realizaci úkolu.

odpustit <komu> (trest)

Odpustit (trest) znamená zmírnit nebo zrušit trest pro danou osobu.

podstrčit <co komu>

Podstrčit znamená podat (něco komu), nechat si podstrčit nebo někomu podstrčit (něco).

navlékat <co komu>

Navlékat znamená oblékat někomu něco nebo něčímu neco připínat, připevňovat, vkládat.

způsobit újmu <komu>

Uškodit někomu; způsobit mu škodu, újmu či strádat.

<co komu> (neprávem)

"Co komu" je úsloví, které se vztahuje k právu každého člověka na svobodu, spravedlnost a přímou účast ve věcech veřejných. Znamená to, že každý má právo mít vliv na rozhodnutí, která se týkají jeho života.

dodat zbraně <komu>

Předat určitému subjektu zbraně a další vybavení.

dovolit odejít <komu>

Povolit někomu odejít, aby mohl jít dál nebo jinam.

dát <komu> za vyučenou

Dát někomu za vyučenou znamená ukončit vzájemnou komunikaci nebo diskusi; vyjádřit, že se s něčím nesouhlasí.

oddaný <komu>

Oddaný je člověk, který je věrný, věnuje se plně a snaží se prospívat druhému.

dát úplatek <komu>

Darovat peníze nebo jinou výhodu (např. úlevu) nekalým způsobem někomu, aby se vyhnul spravedlivému rozhodnutí nebo postihu.

brát <co komu>

Brát znamená vzít si něco od někoho, což může být materiální nebo nehmotné, například peníze, služby nebo radu.

dát možnost <komu>

Dát možnost znamená poskytnout příležitost nebo šanci někomu jinému.

náklad

Náklad je vše, co je potřeba pro plnění určitého úkolu či cíle, včetně finančních nákladů, lidských zdrojů a materiálu.

zavděčit se <komu>

Udělat něco, čím se dotyčné osobě zavděčíme, abychom jí projevili naši vděčnost.

vštěpovat <co komu>

Vštěpovat znamená učit, dávat někomu naučené znalosti a dovednosti.

prospívat <komu> (pohyb)

Prospívat znamená poskytnout mu pohybovou výhodu a pomoci mu dosáhnout úspěchu.

domlouvat <komu>

Domlouvat znamená s někým probírat, dohodnout a vyjednat podmínky, aby obě strany dosáhly dohody.

odplácet <komu za co>

Platit zpět, vracet stejnou měrou, jako bylo obdrženo; vyplácet protiúčty za splnění povinností.

dělat <komu> místo

Dělat místo někomu znamená zastoupit jeho práci a povinnosti, aby mohl být nepřítomen.

být určen <komu>

Být určen: jít nebo být označen pro určitou osobu, účel nebo cíl.

dát <komu> (titul)

Udělit někomu titul či jinou poctu.

prominout <co komu>

Prominout komu znamená odpustit mu jeho chybu nebo nezdary.

rozmlouvat <co komu>

Rozmlouvat = mluvit, diskutovat o něčem s někým, aby se dosáhlo dohody.

prohledávat <komu> (kapsy)

Prohledávat kapsy je činnost kontroly obsahu kapes, která se provádí za účelem nalezení ztracených, ukradených nebo schovaných věcí.

vlichocovat se <komu>

Vlichocovat se komu znamená projevovat obdiv, oslavovat, chválit nebo se někomu líbit.

odporovat <komu n. čemu>

Vyjadřovat nesouhlas a postoj opačný k názoru nebo činu někoho jiného.

vyčítat <co komu>

Vyčítat: kritizovat, vytýkat někomu jeho chyby nebo selhání.

konkurovat <komu>

Konkurovat znamená bojovat o stejnou pozici nebo výhody jako někdo jiný.

zabránit <komu v čem>

Zabránit: překážet někomu v něčem, udělat mu překážku, aby nemohl dosáhnout svého cíle.