Facebook

Jednat <o čem> - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu jednat <o čem>.

Význam: Jednat znamená usilovat o něco nebo se s někým rozhodovat, aby se dosáhlo určitého cíle.

projednávat <co>

Projednávat znamená diskutovat, analyzovat a hledat řešení zadaného problému.

rozprávět

Vyprávět příběhy nebo vyprávět o něčem; vyjadřovat se slovy nebo mluvit o něčem.

hovořit

Hovořit: mluvit, sdílet informace a myšlenky verbálně, vyprávět, vysvětlovat.

debatovat

Debatovat znamená vést diskuzi o nějakém tématu s důrazem na argumentaci a účastníkům diskuze umožnit vyjádřit svůj názor.

diskutovat

Diskutovat znamená ve dvou nebo více lidech vést výměnu názorů a argumentů na určité téma.

Podobná synonyma

hovořit <s kým>

Mluvit, komunikovat s někým.

projednávat

Projednávat znamená pečlivě prozkoumat nějakou záležitost a diskutovat o ní, aby bylo dosaženo společného rozhodnutí.

hovořit (hlasitě)

Mluvit, vyjadřovat se slovy, vyslovovat názory či myšlenky nahlas.

hovořit <o kom>

Mluvit o někom; vyjadřovat své myšlenky, názory a pocity o někom.