Facebook

Jednat <jak> - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu jednat <jak>.

Význam: Jednat: učinit rozhodnutí, jednat konkrétně, použít konkrétní akce k dosahování cílů.

počínat si

Jedná se o vyjadřování svého chování nebo jednání, často v dané situaci. Znamená to, že člověk jedná nebo se chová v určitý způsob.

chovat se

Chovat se znamená jednat, mluvit a vystupovat ve správném způsobu ve vztahu k ostatním.

Podobná synonyma

počínat

Počínat znamená začít, jednat nebo jednat určitým způsobem, zahájit nebo provádět nějakou činnost.

chovat

Chovat se znamená jednat s ohledem na druhé a dodržovat pravidla společenského chování.

počínat si skvěle

Činit se skvěle znamená jednat správně a dobře, zodpovědně a úspěšně.

počínat si (vybraně)

Projevovat se, chovat se, jednat, postupovat.

počínat si (diplomaticky)

Jednat nebo mluvit diplomaticky, uvažovat o všech možnostech a postupovat rozvážně.

chovat se <jak>

Chovat se: být slušný, ctít pravidla, respektovat druhé, být pozitivní a vystupovat korektně.

počínat <co>

Začínat, započít, jednat, konat; jednat činorodě, dělat první kroky.

počínat si neukázněně

Chovat se nezodpovědně, bez ohledu na pravidla a zákony a ohrožovat tím ostatní.

chovat v sobě

Chovat v sobě znamená kontrolovat emoce a myšlenky, vyvinout sebeovládání, zachovat si vnitřní klid a majetnost.

chovat (lišky)

Chovat se jako liška znamená být obezřetný, přizpůsobivý a schopný rychle a účelně reagovat na situace.

chovat se jako (hulvát)

Chovat se jako hulvát znamená jednat nezdvořile, nerespektovat ostatní a chovat se nezodpovědně.