Facebook

Debatovat - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu debatovat.

Význam: Debatovat znamená vést diskuzi o nějakém tématu s důrazem na argumentaci a účastníkům diskuze umožnit vyjádřit svůj názor.

diskutovat

Diskutovat znamená vést debatu nebo diskusi a vyměňovat si názory a argumenty o nějakém tématu.

hovořit

Mluvit, vyjadřovat se slovem, mít dialog; sdílet informace nebo názory.

rozprávět

Vyprávět, mluvit o něčem; sdělit, popsat příběh, zpravit; podat informace, sdělit zprávu.

rokovat

Rokovat znamená vyjednávat, diskutovat o něčem, vytvářet dohody či usilovat o shodu mezi zúčastněnými stranami.

projednávat <co>

Projednávat znamená diskutovat, analyzovat a hledat řešení zadaného problému.

jednat <o čem>

Jednat znamená usilovat o něco nebo se s někým rozhodovat, aby se dosáhlo určitého cíle.

Podobná synonyma

jednat

Jednat znamená provádět určité kroky nebo činy, aby se dosáhlo požadovaného cíle.

projednávat

Projednávat znamená diskutovat o něčem, prozkoumávat předmět a vyvozovat závěry.

jednat <jak>

Jednat znamená uskutečnit činy či kroky směřující k dosažení cíle.

hovořit <s kým>

Mluvit, komunikovat s někým.

rokovat <o čem>

Rokovat znamená jednat o něčem, prodiskutovat to a dospět k závěru.

jednat (obratně)

Agonovat, jednat aktivně; vyjednávat, bojovat za svou pozici.

jednat <s kým jak>

Jednat znamená vyjednávat a jednat s někým jiným, aby se dosáhlo dohody nebo řešení.

jednat nečestně

Jednat nečestně znamená podvádět, lhát a manipulovat s cílem získat neoprávněnou výhodu.

hovořit (hlasitě)

Mluvit, vyjadřovat se slovy, vyslovovat názory či myšlenky nahlas.

hovořit <o kom>

Mluvit o někom; vyjadřovat své myšlenky, názory a pocity o někom.

jednat lehkomyslně

Jednat lehkomyslně znamená jednat nezodpovědně, bez ohledu na důsledky nebo bez ohledu na etiku.