Facebook

Projednávat <co> - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu projednávat <co>.

Význam: Projednávat znamená diskutovat, analyzovat a hledat řešení zadaného problému.

jednat <o čem>

Jednat znamená usilovat o něco nebo se s někým rozhodovat, aby se dosáhlo určitého cíle.

rozprávět

Vyprávět příběhy nebo vyprávět o něčem; vyjadřovat se slovy nebo mluvit o něčem.

hovořit

Hovořit: mluvit, sdílet informace a myšlenky verbálně, vyprávět, vysvětlovat.

debatovat

Debatovat znamená vést diskuzi o nějakém tématu s důrazem na argumentaci a účastníkům diskuze umožnit vyjádřit svůj názor.

diskutovat

Diskutovat znamená ve dvou nebo více lidech vést výměnu názorů a argumentů na určité téma.

Podobná synonyma

jednat <jak>

Jednat znamená uskutečnit činy či kroky směřující k dosažení cíle.

hovořit <o kom>

Mluvit o někom; vyjadřovat své myšlenky, názory a pocity o někom.

jednat lehkomyslně

Jednat lehkomyslně znamená jednat nezodpovědně, bez ohledu na důsledky nebo bez ohledu na etiku.

jednat <s kým jak>

Jednat znamená vyjednávat a jednat s někým jiným, aby se dosáhlo dohody nebo řešení.

jednat

Jednat znamená jednat, provádět činy, vyvíjet úsilí, aby se dosáhlo cíle.

hovořit <s kým>

Hovořit znamená mluvit s někým, komunikovat s ním, vyjadřovat myšlenky a názory.

jednat (obratně)

Agonovat, jednat aktivně; vyjednávat, bojovat za svou pozici.

jednat nečestně

Jednat nečestně znamená podvádět, lhát a manipulovat s cílem získat neoprávněnou výhodu.

hovořit (hlasitě)

Mluvit, vyjadřovat se slovy, vyslovovat názory či myšlenky nahlas.