Facebook

Hovořit <o kom> - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu hovořit <o kom>.

Význam: Mluvit o někom; vyjadřovat své myšlenky, názory a pocity o někom.

vybírat

Vybírat znamená vyhledávat z určitého množství věcí, osob nebo informací ty nejvhodnější.

přebírat

Přebírat znamená převzít něco od někoho jiného nebo z nějakého zdroje.

brakovat

Brakovat znamená přebírat nebo zneužívat něčí informace, věci nebo služby bez jejich souhlasu.

učit se

Učit se znamená získávat nové znalosti a dovednosti, aby člověk mohl porozumět a uplatnit své schopnosti ve vědomostech a v životě.

procházet (učivo)

Procházet znamená postupovat po určité trase, přesouvat se trpělivě a systematicky z místa na místo.

čistit (les)

Odstranit veškerý nežádoucí materiál (např. odumřelé stromy, křoviny, větve apod.) z lesa, čímž se zlepší jeho kvalita.

mluvit

Mluvit znamená vyjadřovat myšlenky slovy a jinými zvuky, aby bylo dosaženo komunikace.

pomlouvat <koho>

Pomlouvat se rozumí šíření fám, zlého mínění a klevet o někom.

Podobná synonyma

vybídnout <koho k čemu>

Pozvat, aby se daná osoba zapojila do něčeho, co jí je nabídnuto.

vypovědět <koho>

Vypovědět znamená formálně ukončit pracovní poměr s určitou osobou.

zjednat <pro koho co>

Zjednat: usilovat o dosažení něčeho, zajistit, vyřídit (pro koho/co).

vybírat <koho n. co>

Vybírat znamená vybrat si z možností něco nebo někoho, zvolit na základě vlastních preferencí.

navést <koho k čemu>

Navést znamená pomoci někomu směřovat k určitému cíli.

svést <koho>

Svést = donutit jeho/ji k něčemu, co nechtěl/a, přesvědčit jeho/ji o něčem, co není pravda.

svádět <koho>

Svádět vyjadřuje úmyslnou snahu přesvědčit někoho o něčem nebo ho přimět k něčemu.

vylákat <koho>

Vylákat znamená přimět někoho k návštěvě, aby si užil něčeho, co jinak by nezkusil.

štvát <koho co>

Štvát znamená provokovat a vyvolávat negativní reakce.

vytrénovat <koho>

Vytrénovat: získat, rozvíjet a zdokonalovat určité dovednosti, schopnosti nebo znalosti cvičením a tréninkem.

přilepit se <na koho>

Přilepit se znamená získat jeho pozornost a vážnost a vyžadovat jeho účast nebo souhlas.

podporovat <koho>

Podporovat znamená dávat mu oporu, pomáhat jim a poskytovat jim prostředky, aby mohli dosáhnout svých cílů.

procházet se

Procházet se znamená chůzi bez cíle po okolí, často za účelem poznávání a relaxace.

instalovat <koho> (do funkce)

Instalovat - dosadit někoho do funkce; ustanovit někoho do určité funkce.

dolehnout <na koho>

Dolehnout na někoho znamená vyvíjet na něj tlak a uvalovat na něj nějakou formu nátlaku či manipulace.

povolat <koho>

Povolat znamená najmout někoho na určitou práci, případně k něčemu pozvat.

pohřbít <koho n. co>

Pohřbít znamená provést rituál, kterým se symbolicky uzavírá život člověka nebo zvířete.

obořit se <na koho>

Použít velký hlas s výhružkami a násilím na někoho.

zničit <koho>

Zničit znamená fyzicky, psychicky nebo ekonomicky zruinovat nebo způsobit trvalou škodu.

vyložit (učivo)

Vyložit znamená vysvětlit nebo objasnit, zejména složitý nebo obtížný koncept.

přidržet se <koho n. čeho>

Držet se čeho/koho: zůstat věrný názoru/činu/osobě, nezměnit jej/ho, dodržet jej/ho.

častovat <koho>

Častovat znamená oslovovat někoho s úctou, často ve formě titulů nebo titulovaných oslovení.

zabít <koho>

Zabít znamená fyzicky usmrtit, zcela zničit život.

znemožnit <koho>

Znemožnit znamená omezit jeho schopnost provádět určitou činnost nebo dosáhnout cíle.

rozdráždit <koho>

Rozdráždit znamená vyvolat nepříjemné emoce nebo vzrušení u druhého člověka.

zlobit <koho>

Zlobit znamená být protivný a vyvolávat konflikt; tím člověka těžce urážet a případně i vyvolávat agrese.

přitahovat <co koho>

Přitahovat je vyvíjet přitažlivost směrem k někomu nebo něčemu; znamená vyvolávat silnou touhu nebo chuť.

vykupovat <koho n. co>

Koupit něco nebo někoho za určitou cenu, aby se ochránilo proti ztrátě nebo ublížení.

pohnout <koho k čemu>

Pohnout znamená změnit pozici, směr nebo postoj.

vypuzovat <koho>

Vypuzovat znamená násilně odstranit, vyhnat nebo vyřadit kohokoliv.