Facebook

Rozmlouvat <s kým o čem> - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu rozmlouvat <s kým o čem>.

Význam: Rozmlouvat: vést přátelský hovor a diskutovat o čemkoli s někým.

mluvit

Mluvit znamená sdílet myšlenky, názory a informace pomocí řeči.

povídat

Mluvit o čemkoli, vyprávět si, diskutovat nebo se bavit.

mlčet

"Mlčet" znamená nic neříkat, nevypovídat žádné informace nebo nedělat žádný hluk.

rokovat <o čem>

Rokovat znamená jednat, vyjednávat o něčem.

přetřásat <co>

Přetřásat znamená prozkoumávat, analyzovat nebo přezkoumávat nějaké téma nebo myšlenku.

vést dialog

Provádět rozhovor mezi dvěma nebo více lidmi, kde se vyměňují názory a názory na věc.

rozprávět

Vyprávět, líčit; hovořit o čemkoliv; sdělovat informace, události, příběhy nebo vtipy.

kecat

Kecat znamená mluvit nesmysly nebo také mluvit nesrozumitelně.

plkat

Plkat je mluvit tichým hlubokým hlasem, často s pláčem nebo smutkem, bez přítomnosti druhých.

Podobná synonyma

mluvit spatra

Mluvit spatra znamená mluvit s rychlostí, nezaujatě a bez ohledu na následky.

přinutit mlčet <koho>

Umlčet někoho, donutit ho mlčet.

vést <co kam>

Vést znamená usměrňovat, vytyčovat směr nebo vést někoho k něčemu; je to také vybírat nebo ukazovat cestu k cíli.

planě mluvit

Planě mluvit znamená mluvit bez omezení nebo řízení, mluvit kdekoliv a kdykoliv.

vést si

Vést si znamená být zodpovědný za své jednání, zodpovídat za své činy, chovat se slušně a respektovat pravidla.

vést se

Vést se znamená obecně provádět nebo vést nějakou činnost, jednat, být veden.

dialog

Dialog je rozhovor mezi dvěma nebo více osobami o určitém tématu.

vést

Vést znamená řídit, vytyčovat směr a určovat cíle, zajišťovat správné fungování a rozhodování.

mluvit (obšírně)

Mluvit znamená sdělovat názory, nápady, informace a další myšlenky pomocí slov.

vést <kam>

Vést: přivádět někoho nebo něco do určitého místa nebo situace; provádět někoho po určité cestě nebo činnosti.

povídat <co>

Povídat: mluvit o čemkoli v různých konverzacích, příbězích nebo názorech.

rokovat

Rokovat znamená jednat o něčem, diskutovat o něčem, vyjednávat, jednat a dohadovat se.

vést <kam> (ulice)

Vést: odkazovat, ukazovat cestu; v případě ulic, jednat se o jasné určení trasy.

vést (letadlo)

Vést letadlo znamená řídit, navigovat a koordinovat let, aby byla zajištěna bezpečnost a plánovaná trasa.

mluvit pravdu

Mluvit pravdu znamená říkat pravdivé informace a uvádět skutečnosti bez lží nebo zkreslení.

povídat si

Komunikovat, sdílet si myšlenky a zážitky, prožívat společné okamžiky.

mluvit nepravdu

Lhát, mluvit nepravdivé informace.

mluvit (pořád)

Mluvit (pořád) znamená vyjadřovat své myšlenky a názory verbálně.

povídat <co komu>

Mluvit s někým o čemkoli, obvykle o zážitcích, plánech nebo názorech.

vést <koho k čemu>

Vést znamená vést někoho někam, pomoci mu v jeho cestě, být jeho průvodcem.