Facebook

Hovořit - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu hovořit.

Význam: Hovořit: mluvit, sdílet informace a myšlenky verbálně, vyprávět, vysvětlovat.

mluvit

Mluvit znamená sdílet myšlenky, názory a informace pomocí řeči.

povídat

Mluvit o čemkoli, vyprávět si, diskutovat nebo se bavit.

mlčet

"Mlčet" znamená nic neříkat, nevypovídat žádné informace nebo nedělat žádný hluk.

rokovat <o čem>

Rokovat znamená jednat, vyjednávat o něčem.

přetřásat <co>

Přetřásat znamená prozkoumávat, analyzovat nebo přezkoumávat nějaké téma nebo myšlenku.

vést dialog

Provádět rozhovor mezi dvěma nebo více lidmi, kde se vyměňují názory a názory na věc.

rozmlouvat <s kým o čem>

Rozmlouvat: vést přátelský hovor a diskutovat o čemkoli s někým.

rozprávět

Vyprávět, líčit; hovořit o čemkoliv; sdělovat informace, události, příběhy nebo vtipy.

kecat

Kecat znamená mluvit nesmysly nebo také mluvit nesrozumitelně.

plkat

Plkat je mluvit tichým hlubokým hlasem, často s pláčem nebo smutkem, bez přítomnosti druhých.

projednávat <co>

Projednávat znamená diskutovat, analyzovat a hledat řešení zadaného problému.

jednat <o čem>

Jednat znamená usilovat o něco nebo se s někým rozhodovat, aby se dosáhlo určitého cíle.

debatovat

Debatovat znamená vést diskuzi o nějakém tématu s důrazem na argumentaci a účastníkům diskuze umožnit vyjádřit svůj názor.

diskutovat

Diskutovat znamená ve dvou nebo více lidech vést výměnu názorů a argumentů na určité téma.

Podobná synonyma

projednávat

Projednávat znamená diskutovat o něčem, prozkoumávat předmět a vyvozovat závěry.

vést přes (hranici)

Přechod přes hranici, překonání překážky s cílem dostat se z jednoho místa do druhého.

vést si

Vést si znamená jednat podle vlastního uvážení a zodpovědnosti, být odpovědný za vlastní činy a rozhodnutí.

dialog

Dialog je rozhovor mezi dvěma nebo více lidmi, který se skládá z otázek a odpovědí.

vést <co kam>

Vést znamená usměrňovat, vytyčovat směr nebo vést někoho k něčemu; je to také vybírat nebo ukazovat cestu k cíli.

jednat nečestně

Jednat nečestně znamená podvádět, lhát a manipulovat s cílem získat neoprávněnou výhodu.

rozmlouvat

Rozmlouvat znamená diskutovat, vést dialog, vést rozhovor o nějakém tématu.

mluvit (špatně)

Komunikovat, sdělovat názory, myšlenky nebo informace verbálně.

přinutit mlčet <koho>

Umlčet někoho, donutit ho mlčet.

povídat <co>

Povídat: mluvit o čemkoli v různých konverzacích, příbězích nebo názorech.

povídat si

Komunikovat, sdílet si myšlenky a zážitky, prožívat společné okamžiky.

povídat <o čem>

Mluvit, diskutovat o něčem; sdílet názory a myšlenky, obohacovat se navzájem o své zkušenosti.

planě mluvit

Planě mluvit znamená mluvit bez omezení nebo řízení, mluvit kdekoliv a kdykoliv.

mluvit (pořád)

Mluvit (pořád) znamená vyjadřovat své myšlenky a názory verbálně.

mluvit šeptem

Mluvit šeptem znamená mluvit neslyšně nebo velmi tiše, aby to nebylo slyšet daleko od místa kde se mluví.

jednat <jak>

Jednat znamená uskutečnit činy či kroky směřující k dosažení cíle.

mluvit (naprázdno)

Mluvit znamená sdělovat myšlenky nahlas, používat slovní zásobu a vyjadřovat se.

rozmlouvat <s kým>

Rozmlouvat je vyjednávat nebo diskutovat s někým o něčem.

vést

Vést znamená převzít odpovědnost a vedení, případně někoho jiného. Může také znamenat řídit sebe nebo něčí jednání.

jednat (obratně)

Agonovat, jednat aktivně; vyjednávat, bojovat za svou pozici.

mluvit <o čem> (veřejně)

Mluvit veřejně o čemkoliv: představovat, hlasitě vyjadřovat názory, sdílet informace či předávat zkušenosti.

rokovat

Rokovat znamená jednat o něčem s někým, vyjednávat, hovořit o dosažení dohody.