Facebook

Jednat (obratně) - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu jednat (obratně).

Význam: Agonovat, jednat aktivně; vyjednávat, bojovat za svou pozici.

kutálet <co>

Kutálet se znamená pohybovat se rychle a svižně, obvykle v kulovém směru.

valit

Valit se vztahuje k něčemu, co se hrnou, aby se dostalo do určitého cíle nebo oblasti. Znamená to postupovat rychle a s rostoucí intenzitou.

kulit

Kulit je slovo používané pro popis zahnutí nebo ohnutí povrchu, například vyvýšeného povrchu nebo zářezu.

zařizovat

Zařizovat znamená připravovat, uspořádávat a organizovat věci.

Podobná synonyma

valit se

Valit se znamená doslova "téci, padat". Obvykle se to váže k penězům nebo jiným hodnotám, které se náhle a rychle shromáždí nebo ztratí.

zařizovat výrobu <kde>

Organizovat výrobu ; zahrnovat plánování a koordinaci zdrojů, aby se dosáhlo požadovaných výsledků.

valit se (voda)

Valit se znamená proudit, téci rychle a silně.

kutálet

Kutálet se znamená pohybovat se po povrchu, často rychle nebo nekontrolovaně.

kutálet se

Kutálet se znamená pohybovat se po zemi s velkou rychlostí a zároveň se otáčet.

kulit (oči)

Kulit je slovo, které obvykle označuje oční víčka, která jsou přírodně tmavší než barva očí.