Facebook

Diskutovat - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu diskutovat.

Význam: Diskutovat znamená ve dvou nebo více lidech vést výměnu názorů a argumentů na určité téma.

debatovat

Debatovat je vyjádřit názor a vyměňovat si argumenty s druhou osobou, aby se dosáhlo nějaké dohody.

hovořit

Mluvit, komunikovat, vyjadřovat se (slovně) nebo diskutovat.

rozmlouvat

Diskutovat, debatovat; projednávat jednotlivé body v rámci rozhovoru.

probírat

Probírat znamená prozkoumávat či hlouběji analyzovat něco, aby se získali podrobné informace.

vyjasňovat

Vyjasňovat znamená vysvětlovat, vysvětlit, zdůraznit, zdůrazňovat nebo vysvětlovat něčí myšlenky nebo postoje.

projednávat

Projednávat znamená systematicky prozkoumat, diskutovat a uzavřít nějaké jednání.

projednávat <co>

Projednávat znamená diskutovat, analyzovat a hledat řešení zadaného problému.

jednat <o čem>

Jednat znamená usilovat o něco nebo se s někým rozhodovat, aby se dosáhlo určitého cíle.

rozprávět

Vyprávět příběhy nebo vyprávět o něčem; vyjadřovat se slovy nebo mluvit o něčem.

Podobná synonyma

hovořit (hlasitě)

Mluvit, vyjadřovat se slovy, vyslovovat názory či myšlenky nahlas.

jednat

Jednat znamená provádět určité kroky nebo činy, aby se dosáhlo požadovaného cíle.

probírat (problémy)

Probírat znamená zkoumat, analyzovat nebo detailně prodiskutovat problémy.

probírat (znovu)

Probírat znamená detailně prozkoumat, prodiskutovat a přezkoumat všechny aspekty nebo části něčeho.

jednat nečestně

Jednat nečestně znamená podvádět, lhát a manipulovat s cílem získat neoprávněnou výhodu.

jednat <jak>

Jednat: učinit rozhodnutí, jednat konkrétně, použít konkrétní akce k dosahování cílů.

rozmlouvat <s kým o čem>

Rozmlouvat: vést přátelský hovor a diskutovat o čemkoli s někým.

hovořit <o kom>

Mluvit o někom; vyjadřovat své myšlenky, názory a pocity o někom.

rozmlouvat <co komu>

Rozmlouvat = mluvit, diskutovat o něčem s někým, aby se dosáhlo dohody.

vyjasňovat se

Vyjasňovat se znamená objasňovat si jakoukoli situaci nebo problém, získávat jasno a pochopení.

hovořit <s kým>

Hovořit znamená mluvit s někým, komunikovat s ním, vyjadřovat myšlenky a názory.

jednat (obratně)

Agonovat, jednat aktivně; vyjednávat, bojovat za svou pozici.

rozmlouvat <s kým>

Rozmlouvat je vyjednávat nebo diskutovat s někým o něčem.

jednat lehkomyslně

Jednat lehkomyslně znamená jednat nezodpovědně, bez ohledu na důsledky nebo bez ohledu na etiku.

česáním probírat

Probíráním detailů, hledáním správných řešení a vyčesáváním nedostatků.

probírat se

Probírat se znamená pečlivě prozkoumat, prodiskutovat či prozkoumávat nějakou problematiku.

jednat <s kým jak>

Jednat znamená vyjednávat a jednat s někým jiným, aby se dosáhlo dohody nebo řešení.