Facebook

Ošklivý (tvář) - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu ošklivý (tvář).

Význam: Ošklivý znamená nezřetelný, nepříjemný, odpudivý nebo nevzhledný; obvykle se používá k popisu vzhledu tváře.

škaredý

Škaredý je vyjádření odmítavého postoje, kterým se označuje něco, co je nevzhledné, ošklivé, nehezké.

šeredný

Šeredný - nezdravý, nechutný, ošklivý, nevzhledný, odporný.

nehezký

Nehezký znamená ošklivý, neestetický, nevzhledný, nešikovně zpracovaný nebo vyrobený.

nevzhledný

Nevzhledný je synonymem pro ošklivý, nezajímavý, neestetický a neupravený.

pěkný

Pěkný znamená krásný, líbivý, hezký, příjemný nebo atraktivní.

hezký

Hezký znamená příjemný, líbivý, krásný a esteticky příjemný.

nedobrý (čin)

Nedobrý čin je zločin nebo jiné protiprávní nebo morálně nevhodné chování.

nechvalný

Nechvalný znamená kritický, zesměšňující nebo nepříznivý.

špatný

Špatný je opakem dobrého, označuje nízkou kvalitu, poškození nebo nedostatek.

nečestný

Nečestný je to, kdo nemá žádnou úctu k pravdě nebo k druhým, jehož chování je nepřípustné nebo nezákonné.

nekalý

Nekalý znamená nespravedlivý, podvodný nebo nečestný. Zneužívá nebo obchází zákon, dobré mravy nebo etické standardy.

nepříjemný (dojem)

Nepříjemný dojem je pocity odporu, obavy, rozčarování nebo rozčílení vyvolané okolnostmi či situací.

nepříznivý

Nepříznivý = negativní, nevýhodný; označuje situaci, která není ve prospěch něčeho nebo někoho.

škodlivý

Škodlivý je něco, co může poškodit zdraví, vzhled, výkon nebo život.

Podobná synonyma

dojem (vybavený)

Dojem je první nebo rychle vyvíjející se subjektivní pocit nebo představa o něčem, co člověk zažívá.

nepříjemný

Nepříjemný je to, co je ošklivé, nezáživné nebo odpuzující.

nedobrý

Negativní, neuspokojivý, nebezpečný, nevýhodný; špatný, nežádoucí, neschůdný, kontraproduktivní.

dojem

Dojem je subjektivní či objektivní postoj nebo pocit k něčemu, co jsme vystavěli po krátkém kontaktu.

špatný (herec)

Špatný herec je herec s nedostatečnými schopnostmi, který hraje svou roli špatně.

dojem (silný)

Silný dojem je intenzivní a hluboký vjem nebo pocit, který zůstává dlouho po jeho zažití.

nepříjemný (společník)

Nepříjemným společníkem je osoba, která je otravná, nesnesitelná a nepříjemná.

šeredný tvor

Šeredný tvor je vyobrazení nebo postava, která vyvolává hrůzu nebo odpor.

člověk (špatný)

Člověk, označení pro individuum s negativními vlastnostmi, např. závist, lhostejnost, nespravedlnost.

nekvalitní špatný

Nekvalitní: špatný, nedostačující, substandardní, neuspokojivý.

velmi špatný

Velmi špatný = nejhorší možné hodnocení, které může být uděleno; naprostá neschopnost či zanedbání.

dělat dojem

Dělat dojem: vyvolat určitý dojem, působit na druhé silným dojmem nebo zanechat pozitivní dojem.