Facebook

Nedostatečný - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu nedostatečný.

Význam: Nedostatečný: nedostačující, nepostačující; málo úspěšný, neúplný.

vadný

Vadný: nekvalitní, poškozený, nefunkční, nespolehlivý.

závadný

Nebezpečný, škodlivý; náchylný k poškození nebo škodě.

defektní

Defektní se vztahuje k něčemu, co je poškozené nebo selhává. Označuje něco, co není v pořádku nebo funguje tak, jak by mělo.

neúplný

Neúplný znamená nedokončený, nedostatečný nebo nedokonalý.

dokonalý

Dokonalý = dokonalé, úplné, bezchybné, dokončené. Splňující nejvyšší standardy kvality.

ideální

Ideální znamená dokonalý, ideální stav, který je nejlepší ze všech možných.

nedostačující

Nedostačující: nepostačující, neúplné, nedostatečné.

nevyhovující

Nevyhovující se odkazuje na nesplňování požadavků nebo očekávání, která jsou spojená s danou situací.

neuspokojivý

Nespokojivý: nevyhovující, neuspokojivý, podprůměrný, nezáživný.

chatrný (znalosti)

Chatrný je používaný pro popis nedostatečných, slabých nebo nedostatečných znalostí.

insuficientní

Nedostatečný, nedostatečný, málo, nedostatečný, nedostačující.

nedostačivý

Nedostačivý označuje nedostatek nebo nedostatečnost; může být použit pro něco, co není dosud dostatečně dobré nebo účinné.

Podobná synonyma

chatrný

Chatrný znamená slabý, nevýznamný, nedostatečný nebo velmi oslabený.

nevyhovující (důkaz)

Nevyhovující důkaz je důkaz, který není dostatečný pro jakýkoliv účel, např. pro doložení tvrzení nebo prokázání skutečnosti.

vadný výrobek

Vadný výrobek je produkt, který nevyhovuje technickým, bezpečnostním nebo jiným požadavkům kladeným na jeho kvalitu.

znalosti

Znalosti jsou informace, zkušenosti a schopnosti, které člověk získal prostřednictvím studia, učení a pozorování.

neúplný (verš)

Neúplný je něco, co není úplné, nedokončené nebo neúplné.

neúplný (plán)

Neúplný plán je plán, který není úplný nebo je chybějící nějaká důležitá část.

nevyhovující (výsledek)

Nevyhovující je nedostačující, nespolehlivé nebo nesprávné.

neuspokojivý (stav)

Nevyhovující; nespokojivý; nedostačující; nedostatečný; nedostatečné splnění; neuspokojivý stav.

souhrn znalostí

Souhrn znalostí je shrnutí všech informací, které byly získány prostřednictvím studia, zkušeností nebo jiných zdrojů.