Facebook

Ideální - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu ideální.

Význam: Ideální znamená dokonalý, ideální stav, který je nejlepší ze všech možných.

nezištný

Nezištný výrazem se označuje člověk, který přichází s pomocí nebo dává bez očekávání protislužby.

ušlechtilý

Ušlechtilý znamená vysokou úroveň morálního chování, které je ctěno jako velmi cenné.

materialistický

Materialistický se vztahuje k věcem a materiálním statkům a odmítá duchovní nebo ideovou dimenzi života.

dokonalý

Dokonalý je perfektní, ideální, bezchybný, bez chyb, úspěšný nebo vynikající.

vzorný (manžel)

Vzorný manžel je osoba, která se chová s respektem, úctou a láskou k druhému partnerovi. Je odpovědný, pozorný a pomáhá svému partnerovi.

neskutečný

Neuvěřitelný, úžasný, nadpřirozený; překračující veškerou lidskou schopnost pochopení.

pomyslný

Pomyslný je něco, co je vymyšlené nebo vyčarované, ale neexistuje ve skutečnosti.

faktický

Faktický se obecně označuje jako skutečný, relevantní a podložený. Je to popisný termín, který se používá k určení informací, které jsou založeny na faktech.

skutečný

Skutečný znamená "opravdový, reálný, skutečný, pravdivý a přítomný".

vadný

Vadný: nekvalitní, poškozený, nefunkční, nespolehlivý.

závadný

Nebezpečný, škodlivý; náchylný k poškození nebo škodě.

defektní

Defektní se vztahuje k něčemu, co je poškozené nebo selhává. Označuje něco, co není v pořádku nebo funguje tak, jak by mělo.

nedostatečný

Nedostatečný: nedostačující, nepostačující; málo úspěšný, neúplný.

neúplný

Neúplný znamená nedokončený, nedostatečný nebo nedokonalý.

Podobná synonyma

manžel

Manžel je osoba, jež je ženatá či vdaná a je členem manželského páru; je to partner ve vztahu založeném na lásce, věrnosti a důvěře.

vzorný

Vzorný je to, co je správné, vysoce hodnocené a důvodem obdivu.

ušlechtilý muž

Ušlechtilý muž je někdo, kdo je zbožný, čestný, odvážný a starostlivý o druhé. Je to člověk s vyššími morálními hodnotami.

ušlechtilý člověk

Ušlechtilý člověk je morálně dobrý a vysoce ctí hodnoty, jako je čest, laskavost a lidskost.

neúplný (plán)

Neúplný plán je plán, který není úplný nebo je chybějící nějaká důležitá část.

skutečný (výkon)

Skutečný výkon je úroveň výkonu, kterou je schopen člověk dosáhnout, a je založen na jeho schopnostech, zkušenostech a odhodlání.

skutečný (svět)

Skutečný svět je realita, ve které žijeme, věci, které existují a které jsou reálné.

manžel (bývalý)

Manžel (bývalý) je osoba, která byla kdysi s druhým ve validním manželském vztahu, ale jejich manželství bylo ukončeno.

vadný výrobek

Vadný výrobek je produkt, který nevyhovuje technickým, bezpečnostním nebo jiným požadavkům kladeným na jeho kvalitu.

neúplný (verš)

Neúplný je něco, co není úplné, nedokončené nebo neúplné.

ušlechtilý (muž)

Ušlechtilý muž je vznešený, morálně vyspělý, galantní, odvážný a etický člověk.

dokonalý člověk

Člověk s dokonalou duší, tělem a myslí, který jedná s vysokou morálkou a sebekontrolou.