Facebook

Nevyhovující - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu nevyhovující.

Význam: Nevyhovující se odkazuje na nesplňování požadavků nebo očekávání, která jsou spojená s danou situací.

nedostačující

Nedostačující: nepostačující, neúplné, nedostatečné.

neuspokojivý

Nespokojivý: nevyhovující, neuspokojivý, podprůměrný, nezáživný.

chatrný (znalosti)

Chatrný je používaný pro popis nedostatečných, slabých nebo nedostatečných znalostí.

insuficientní

Nedostatečný, nedostatečný, málo, nedostatečný, nedostačující.

nedostačivý

Nedostačivý označuje nedostatek nebo nedostatečnost; může být použit pro něco, co není dosud dostatečně dobré nebo účinné.

neuspokojivý (stav)

Nevyhovující; nespokojivý; nedostačující; nedostatečný; nedostatečné splnění; neuspokojivý stav.

nepostačující

Nepostačující: Nedostatečný, nedostatečný, nedostatečný, aby splnil požadavky.

nedostatečný

Nedostatečný: nedostačující, málo, nízký, podprůměrný.

nemožný

Nemožný = nedosažitelný, neuskutečnitelný, nepřípustný, nesplnitelný, neproveditelný.

nezpůsobilý

Nezpůsobilý: neschopný, nedostatečný nebo neschopný plnit nějakou činnost nebo jednat v souladu s požadavky.

Podobná synonyma

chatrný

Chatrný je přídavné jméno, které označuje slabou, křehkou, křehkou a zranitelnou věc.

stav

Stav je souhrn vlastností, které definují aktuální pozici nebo situaci.

uvědomovat si (svůj stav)

Uvědomovat si (svůj stav) znamená cíleně se soustředit na to, co se děje, a porovnávat to s vlastními pocity a myšlenkami.

daný stav

Stav se obvykle používá pro označení situace nebo okamžiku, kdy se nacházíme nebo něco děláme.

stav financí

Stanovisko k finanční situaci, které zahrnuje příjmy, výdaje a akumulované aktiva a pasiva.

vůz (chatrný)

Chatrný vůz je stará a nevyhovující dopravní konstrukce, která je neudržovaná a velmi zanedbaná.

současný stav

Aktuální situace; stav, ve kterém se nachází něco v daný okamžik.

stav (duševní)

Stav duševní je psychický stav člověka, který se projevuje jeho náladou, myšlenkami, pocity, chováním, emocemi a motivací.

souhrn znalostí

Souhrn znalostí je shrnutí všech informací, které byly získány prostřednictvím studia, zkušeností nebo jiných zdrojů.

tělesný stav (celkový)

Tělesný stav znamená celkový zdravotní stav člověka, včetně fyzického, psychického a sociálního zdraví.

znalosti

Znalosti jsou informace, zkušenosti a schopnosti, které člověk získal prostřednictvím studia, učení a pozorování.

stav (věcí)

Stav je charakteristické pojetí nebo podmínka čehokoli, zejména ve smyslu sebehodnocení, fyzického stavu nebo kvalitativního stavu.

stav, jaký je

Stav je současný stav něčeho, může to být fyzický (např. zdraví), psychický (např. nálada), materiální (např. majetek) nebo politický (např. vláda).