Facebook

Vadný - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu vadný.

Význam: Vadný: nekvalitní, poškozený, nefunkční, nespolehlivý.

závadný

Nebezpečný, škodlivý; náchylný k poškození nebo škodě.

defektní

Defektní se vztahuje k něčemu, co je poškozené nebo selhává. Označuje něco, co není v pořádku nebo funguje tak, jak by mělo.

nedostatečný

Nedostatečný: nedostačující, nepostačující; málo úspěšný, neúplný.

neúplný

Neúplný znamená nedokončený, nedostatečný nebo nedokonalý.

dokonalý

Dokonalý = dokonalé, úplné, bezchybné, dokončené. Splňující nejvyšší standardy kvality.

ideální

Ideální znamená dokonalý, ideální stav, který je nejlepší ze všech možných.

chybný

Chybný je to, co je neplatné, nesprávné nebo nedostatečné.

nesprávný

Nesprávný: špatný, nesprávný, chybný; opačný správnému a přijatelnému.

nedokonalý

Nedokonalý znamená neúplný nebo nevyhovující požadavkům nebo standardům.

fungující

Fungovat znamená řádně a účinně fungovat, často být úspěšný, fungovat správně a efektivně.

nemocný

Nemocný je osoba, která má nějakou nemoc, onemocnění nebo zdravotní problém, a je ve zhoršeném fyzickém nebo duševním stavu.

malátný

Malátný znamená unavený, vyčerpaný, slabý a letargický.

Podobná synonyma

neúplný (plán)

Neúplný plán je plán, který není úplný nebo je chybějící nějaká důležitá část.

být nemocný

Být nemocný znamená trpět fyzickým či duševním onemocněním, které ovlivňuje zdraví a pohodu jedince.

být nedokonalý

Být nedokonalý znamená mít nedostatky nebo chyby, které se dají napravit, zlepšit nebo se od nich odvíjet.

dokonalý člověk

Člověk s dokonalou duší, tělem a myslí, který jedná s vysokou morálkou a sebekontrolou.

ideální bytost (žena)

Ideální žena je někdo, kdo je úžasný ve všech ohledech, včetně fyzického zdraví, duševní síly, láskavosti a odvahy.

psychotik (nemocný hysterií)

Psychotik je osoba trpící psychickou poruchou (např. hysterií), charakterizovanou změnami v myšlení, chování a emocích.

nemocný člověk

Osoba trpící nemocí nebo zdravotním postižením.

neúplný (verš)

Neúplný je něco, co není úplné, nedokončené nebo neúplné.

táhnout se (nemocný)

Táhnout se znamená prožívat obtížné období a trpělivě snášet nemoc.

chybný skok (koně)

Chybný skok je chyba při skoku s koněm, kdy kůň neskáče přes překážku správně.