Facebook

Vadný - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu vadný.

Význam: Vadný: nekvalitní, poškozený, nefunkční, nespolehlivý.

závadný

Nebezpečný, škodlivý; náchylný k poškození nebo škodě.

defektní

Defektní se vztahuje k něčemu, co je poškozené nebo selhává. Označuje něco, co není v pořádku nebo funguje tak, jak by mělo.

nedostatečný

Nedostatečný: nedostačující, nepostačující; málo úspěšný, neúplný.

neúplný

Neúplný znamená nedokončený, nedostatečný nebo nedokonalý.

dokonalý

Dokonalý = dokonalé, úplné, bezchybné, dokončené. Splňující nejvyšší standardy kvality.

ideální

Ideální znamená dokonalý, ideální stav, který je nejlepší ze všech možných.

chybný

Chybný je to, co je neplatné, nesprávné nebo nedostatečné.

nesprávný

Nesprávný: špatný, nesprávný, chybný; opačný správnému a přijatelnému.

nedokonalý

Nedokonalý znamená neúplný nebo nevyhovující požadavkům nebo standardům.

fungující

Fungovat znamená řádně a účinně fungovat, často být úspěšný, fungovat správně a efektivně.

nemocný

Nemocný je osoba, která má nějakou nemoc, onemocnění nebo zdravotní problém, a je ve zhoršeném fyzickém nebo duševním stavu.

malátný

Malátný znamená unavený, vyčerpaný, slabý a letargický.

Podobná synonyma

neúplný (plán)

Neúplný plán je plán, který není úplný nebo je chybějící nějaká důležitá část.

ideální bytost (žena)

Ideální žena je někdo, kdo je úžasný ve všech ohledech, včetně fyzického zdraví, duševní síly, láskavosti a odvahy.

chybný skok (koně)

Chybný skok je chyba při skoku s koněm, kdy kůň neskáče přes překážku správně.

být nemocný

Být nemocný znamená trpět fyzickým či duševním onemocněním, které ovlivňuje zdraví a pohodu jedince.

psychotik (nemocný hysterií)

Psychotik je člověk trpící psychickou poruchou, která se projevuje ve formě psychických poruch, jako je hysterie.

nemocný člověk

Osoba trpící nemocí nebo zdravotním postižením.

táhnout se (nemocný)

Táhnout se znamená prožívat obtížné období a trpělivě snášet nemoc.

dokonalý člověk

Člověk s dokonalou duší, tělem a myslí, který jedná s vysokou morálkou a sebekontrolou.

být nedokonalý

Být nedokonalý znamená mít nedostatky nebo chyby, které se dají napravit, zlepšit nebo se od nich odvíjet.

neúplný (verš)

Neúplný je něco, co není úplné, nedokončené nebo neúplné.