Facebook

Dokonalý - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu dokonalý.

Význam: Dokonalý = dokonalé, úplné, bezchybné, dokončené. Splňující nejvyšší standardy kvality.

bezvadný

Bezvadný = skvělý, úžasný, vynikající, perfektní, báječný.

vzorný

Vzorný je slovo pro někoho, kdo je příkladem dobrého jednání a chování.

bezchybný

Bezchybný: dokonalý, bez jakékoli vady nebo odchylky; perfektní.

příkladný

Příkladný: vynikající, vzorový, příkladný, znamenitý, dokonalý.

perfektní

Perfektní = dokonalý, bezchybný, ideální, naprosto dokonalý.

ideální

Ideální je stav nebo věc, která je perfektní a dosahuje nejvyššího stupně dokonalosti.

úplný

Celý, kompletní, nezbytný, neomezený, kompletní, dokončený.

naprostý

Naprostý význam je absolutní, kompletní a bez omezení. Je to vyjádření zcela bez omezení, naprostého a neomezeného.

totální

Celkový, úplný, kompletní; bezezbytku, bez výjimky; konečný, absolutní.

vadný

Vadný: nekvalitní, poškozený, nefunkční, nespolehlivý.

závadný

Nebezpečný, škodlivý; náchylný k poškození nebo škodě.

defektní

Defektní se vztahuje k něčemu, co je poškozené nebo selhává. Označuje něco, co není v pořádku nebo funguje tak, jak by mělo.

nedostatečný

Nedostatečný: nedostačující, nepostačující; málo úspěšný, neúplný.

neúplný

Neúplný znamená nedokončený, nedostatečný nebo nedokonalý.

Podobná synonyma

naprostý (vítězství)

Naprosté vítězství je úplné vítězství, bez jakéhokoli pochybení.

úplný (tma)

Absolutní, úplné ticho nebo tma; bez jakékoliv formy světla nebo zvuku.

neúplný (verš)

Neúplný je něco, co není úplné, nedokončené nebo neúplné.

neúplný (plán)

Neúplný plán je plán, který není úplný nebo je chybějící nějaká důležitá část.

vadný výrobek

Vadný výrobek je produkt, který neodpovídá požadovaným standardům kvality nebo očekávání zákazníka.

naprostý (smutek)

Naprostý smutek je nejhlubší forma trpkosti, ztráta naděje a beznadějnost.

vzorný (manžel)

Vzorný manžel je osoba, která se chová s respektem, úctou a láskou k druhému partnerovi. Je odpovědný, pozorný a pomáhá svému partnerovi.

ideální bytost (žena)

Ideální žena je někdo, kdo je úžasný ve všech ohledech, včetně fyzického zdraví, duševní síly, láskavosti a odvahy.