Facebook

Nedostačivý - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu nedostačivý.

Význam: Nedostačivý označuje nedostatek nebo nedostatečnost; může být použit pro něco, co není dosud dostatečně dobré nebo účinné.

nedostačující

Nedostačující: nepostačující, neúplné, nedostatečné.

nevyhovující

Nevyhovující se odkazuje na nesplňování požadavků nebo očekávání, která jsou spojená s danou situací.

neuspokojivý

Nespokojivý: nevyhovující, neuspokojivý, podprůměrný, nezáživný.

chatrný (znalosti)

Chatrný je používaný pro popis nedostatečných, slabých nebo nedostatečných znalostí.

insuficientní

Nedostatečný, nedostatečný, málo, nedostatečný, nedostačující.

Podobná synonyma

nevyhovující (výsledek)

Nevyhovující je nedostačující, nespolehlivé nebo nesprávné.

znalosti

Znalosti jsou informace, které získáváme, abychom se naučili a porozuměli věcem. Jsou to výsledky studia, učení a zkušeností.

souhrn znalostí

Souhrn znalostí je shrnutí všech informací, které byly získány prostřednictvím studia, zkušeností nebo jiných zdrojů.

chatrný

Slovo "chatrný" se používá pro popis něčeho, co je slabé, zranitelné nebo nevýznamné.

nevyhovující (důkaz)

Nevyhovující důkaz je důkaz, který není dostatečný pro jakýkoliv účel, např. pro doložení tvrzení nebo prokázání skutečnosti.

vůz (chatrný)

Chatrný vůz je stará a nevyhovující dopravní konstrukce, která je neudržovaná a velmi zanedbaná.

chatrný (oděv)

Chatrný oděv je velmi slabý, nepoužitelný a vybledlý oděv, často prošlý časem.

neuspokojivý (stav)

Nevyhovující; nespokojivý; nedostačující; nedostatečný; nedostatečné splnění; neuspokojivý stav.