Facebook

Souhrn znalostí - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu souhrn znalostí.

Význam: Souhrn znalostí je shrnutí všech informací, které byly získány prostřednictvím studia, zkušeností nebo jiných zdrojů.

empirie

Empirie je pozorováním a zkoumáním skutečností získaných empirickými metodami.

zážitek

Zážitek je silné emoční prožití, které vyvolává osobní reakce na nějakou situaci či událost.

prožitek

Prožitek je okamžitý zážitek nebo pocity, které člověk zažívá v určitém okamžiku.

praxe

Praxe je proces, který zahrnuje učení a získávání zkušeností v praktických situacích.

Podobná synonyma

neobvyklý (zážitek)

Neobvyklý zážitek je takový, který je netradiční, nevšední a nečekaný.

poskytnout (zážitek)

Poskytnout znamená dát něco jiné osobě nebo skupině, například zážitek.

vybavit si (zážitek)

Vybavit si znamená vnést na mysl zážitek, vzpomínku či informaci z minulosti.

náboženský (zážitek)

Zážitek, který má jedinec díky víře a náboženství; vyjadřuje se v emocionálních, duchovních a duševních prožitcích.