Facebook

Závadný - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu závadný.

Význam: Nebezpečný, škodlivý; náchylný k poškození nebo škodě.

vadný

Vadný: nekvalitní, poškozený, nefunkční, nespolehlivý.

defektní

Defektní se vztahuje k něčemu, co je poškozené nebo selhává. Označuje něco, co není v pořádku nebo funguje tak, jak by mělo.

nedostatečný

Nedostatečný: nedostačující, nepostačující; málo úspěšný, neúplný.

neúplný

Neúplný znamená nedokončený, nedostatečný nebo nedokonalý.

dokonalý

Dokonalý = dokonalé, úplné, bezchybné, dokončené. Splňující nejvyšší standardy kvality.

ideální

Ideální znamená dokonalý, ideální stav, který je nejlepší ze všech možných.

chybný

Chybný: nesprávný, mylný, nedokonalý, nepřesný, omylem učiněný.

škodlivý

Škodlivý je vyjadřování nebo čin, který může mít škodlivé důsledky pro člověka, zvířata nebo okolí.

nesprávný

Nesprávný: nepřesný, nesprávný, nedokonalý, nedostatečný, mylný.

nevhodný

Nevhodný je to, co je nepřiměřené, nesprávné nebo nevhodné pro danou situaci.

Podobná synonyma

ideální bytost (žena)

Ideální žena je někdo, kdo je úžasný ve všech ohledech, včetně fyzického zdraví, duševní síly, láskavosti a odvahy.

vadný výrobek

Vadný výrobek je produkt, který nevyhovuje technickým, bezpečnostním nebo jiným požadavkům kladeným na jeho kvalitu.

nevhodný (oblek)

Nevhodné oblečení je oblečení, které není vhodné pro danou situaci nebo okolnosti.

dokonalý člověk

Člověk s dokonalou duší, tělem a myslí, který jedná s vysokou morálkou a sebekontrolou.

neúplný (verš)

Neúplný je něco, co není úplné, nedokončené nebo neúplné.

nevhodný (postup)

Nevhodný je postup, který není v souladu s obecně uznávanými standardy a může být potenciálně škodlivý.

chybný skok (koně)

Chybný skok je chyba při skoku s koněm, kdy kůň neskáče přes překážku správně.

neúplný (plán)

Neúplný plán je plán, který není úplný nebo je chybějící nějaká důležitá část.