Facebook

Nedostačující - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu nedostačující.

Význam: Nedostačující: nepostačující, neúplné, nedostatečné.

nevyhovující

Nevyhovující se odkazuje na nesplňování požadavků nebo očekávání, která jsou spojená s danou situací.

neuspokojivý

Nespokojivý: nevyhovující, neuspokojivý, podprůměrný, nezáživný.

chatrný (znalosti)

Chatrný je používaný pro popis nedostatečných, slabých nebo nedostatečných znalostí.

insuficientní

Nedostatečný, nedostatečný, málo, nedostatečný, nedostačující.

nedostačivý

Nedostačivý označuje nedostatek nebo nedostatečnost; může být použit pro něco, co není dosud dostatečně dobré nebo účinné.

Podobná synonyma

neuspokojivý (stav)

Nevyhovující; nespokojivý; nedostačující; nedostatečný; nedostatečné splnění; neuspokojivý stav.

chatrný

Chatrný znamená velmi slabý, křehký nebo nepatrný.

nevyhovující (důkaz)

Nevyhovující důkaz je důkaz, který není dostatečný pro jakýkoliv účel, např. pro doložení tvrzení nebo prokázání skutečnosti.

znalosti

Vědomosti nebo informace, které jsou získány skrze studium, výzkum nebo zkušenosti.

nevyhovující (výsledek)

Nevyhovující je nedostačující, nespolehlivé nebo nesprávné.

chatrný (oděv)

Chatrný oděv je velmi slabý, nepoužitelný a vybledlý oděv, často prošlý časem.

souhrn znalostí

Souhrn znalostí je shrnutí všech informací, které byly získány prostřednictvím studia, zkušeností nebo jiných zdrojů.

vůz (chatrný)

Chatrný vůz je stará a nevyhovující dopravní konstrukce, která je neudržovaná a velmi zanedbaná.